หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > ตลาดสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ปี 2564

ตลาดสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ปี 2564

ที่มา : กรมประมง, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

https://www.fisheries.go.th/strategy-tradestat/images/FisheriesInterTrade/Shrimp/imShrimp%204%20Market%202564.pdf

Login