หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > ตลาดรองเท้ากีฬาในจีนในช่วงปี 2567 – 2568 สคต.คุนหมิง

ตลาดรองเท้ากีฬาในจีนในช่วงปี 2567 – 2568 สคต.คุนหมิง

ปัจจุบันชาวจีนหันมาให้ความสำคัญกับการใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น เนื่องมาจากการที่จีนพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศจีนมีผู้รักการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น และเกิดการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อการออกกำลังกายโดยเฉพาะ จะเห็นได้ว่าชาวจีนมีพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ที่ชอบออกกำลังกายอยู่เสมอ เช่น การเดินย่อยหลังมื้ออาหาร การวิ่งและเดิน การเต้นรำ เป็นต้น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมรองเท้ากีฬาและเครื่องแต่งกายสำหรับการเล่นกีฬามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยจากข้อมูลพบว่า ร้อยละ 64.17 ของชาวจีนเลือกรักษาสุขภาพด้วยวิธี       การออกกำลังกาย แนวคิดดังกล่าว ทำให้เกิดการสร้างสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาในประเทศจีนอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ที่มา : data.iimedia.cn

1.มูลค่าตลาด

iiMedia Research เผยว่า ในปี 2565 ประเทศจีนมีมูลค่าตลาดรองเท้ากีฬารวมทั้งสิ้น 492,600 ล้านหยวน ในขณะที่รองเท้ากีฬาแบรนด์ของจีนเริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดสากล และได้รับความนิยมทั่วโลก อุตสาหกรรมรองเท้ากีฬากลายเป็นธุรกิจที่จุดประกาย “กระแสความนิยมในชาติ” คาดว่าในปี 2568 ประเทศจีนจะมีมูลค่าตลาดรองเท้ากีฬาเพิ่มขึ้นเป็น 598,900 ล้านหยวน

2.ประเภทของรองเท้ากีฬา

จากข้อมูลพบว่า รองเท้ากีฬาที่เป็นที่นิยมในประเทศจีนมากที่สุด คือ รองเท้าวิ่ง ส่วนรองเท้าผ้าใบ รองเท้าบาสเก็ตบอลมักจะมีความคล้ายคลึงกัน ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ในบรรดาสินค้าสำหรับออกกำลังกาย ชุดออกกำลังกายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.18 รองลงมาคือ รองเท้ากีฬา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.82

3.ปัจจัยในการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาของชาวจีน

iiMedia Research แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 62.28 ของผู้ที่เลือกซื้อรองเท้ากีฬามักจะพิจารณาจากปัจจัยว่ารองเท้าคู้นั้นใส่สบายหรือไม่ ส่วนร้อยละ 60 มักจะดูที่รูปลักษณ์ภายนอกของรองเท้า นักวิเคราะห์เผยว่า รองเท้ากีฬาไม่ได้จำกัดเพียงแค่ใส่ในโอกาสการเล่นกีฬาเท่านั้น ยังมีผู้บริโภคบางส่วนที่ใส่รองเท้ากีฬาในชีวิตประจำวันด้วย ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวมักจะให้ความสำคัญกับสไตล์และ           การออกแบบของรองเท้ามากกว่าการให้ความสำคัญด้านแบรนด์ของสินค้า

4.จุดมุ่งหมายในการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาของชาวจีน

จากข้อมูล เผยว่า จุดมุ่งหมายในการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาของชาวจีนยังคงมุ่งเน้นการสวมใส่เพื่อการออกกำลังกาย โดยคิดเป็นสัดส่วนผู้บริโภคร้อยละ 55.64 นอกจากนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชาวจีนยังนิยมเลือกซื้อรองเท้ากีฬาเพื่อนำไปขายต่อเพื่อหากำไร นิยมสะสมรองเท้ากีฬารุ่นลิมิเต็ทที่มีจำนวนจำกัด ทำให้เกิดธุรกิจการขายต่อรองเท้ากีฬาเพื่อหากำไร นอกจากนี้ รองเท้ากีฬาแบรนด์พรีเมี่ยมก็ขยายตัวขึ้นในตลาดจีน ชาวจีนนิยมเลือกซื้อรองเท้ากีฬาพรีเมี่ยมเพื่อนำไปสะสมหรือมอบเป็นของขวัญให้แก่คนในครอบครัว/ เพื่อน

ความคิดเห็น สคต.

เนื่องมาจากคุณภาพชีวิตของชาวจีนที่ดีขึ้น ทำให้ชาวจีนหันมารักษาสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาสุขภาพด้วยวิธีการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า ในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นประชากรในช่วงอายุใดก็มักจะนิยมออกกำลังกาย ส่งผลให้ตลาดเครื่องแต่งกายสำหรับการออกกำลังกาย อย่างรองเท้ากีฬามีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ซึ่งชาวจีนยังไม่เพียงแต่ใส่รองเท้ากีฬาเพื่อเล่นกีฬา แต่ยังมองว่าเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ประเทศจีนยังมีการจัดงานอีเว้นท์ที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายมากมาย ด้วยเหตุนี้ ทำให้เป็นโอกาสของเครื่องแต่งกาย/รองเท้ากีฬาของไทยในการขยายตลาดสู่จีน แต่เนื่องจากประเทศจีนเป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องแต่งกาย/รองเท้ากีฬาขนาดใหญ่ และมีแบรนด์สินค้าที่ติดตลาดอยู่แล้ว โดยเฉพาะขณะนี้      แบรนด์จีนหลายแบรนด์ทำประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ชาวจีนหันมาเลือกซื้อสินค้ารองเท้ากีฬาแบรนด์จีน ทำให้เป็นความท้าทายของสินค้าไทยที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดจีน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาตลาด พฤติกรรมการบริโภค สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ และมุ่งเน้นการสร้างจุดขายให้แก่สินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการขยายตลาดสู่จีน

 

*****************************************

แหล่งที่มา: https://www.iimedia.cn/c400/98910.html

https://www.chinapp.com/paihang/yundongxies

สคต.คุนหมิง

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ตลาดรองเท้ากีฬาในจีนในช่วงปี 2567 – 2568 สคต.คุนหมิง

Login