หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Wellness > ดีเดย์ 1 ก.ค. 2567….การเปลี่ยนแปลงงบประมาณกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในออสเตรเลีย

ดีเดย์ 1 ก.ค. 2567….การเปลี่ยนแปลงงบประมาณกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในออสเตรเลีย

เดือนกรกฎาคมถือเป็นเดือนสำคัญของออสเตรเลีย เนื่องจากเป็นเดือนเริ่มต้นของปีงบประมาณใหม่ (เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี) การเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณใหม่ ย่อมมาพร้อมกับการสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะนโยบายการเงินการคลังเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพ ซึ่งสามารถสรุปทวนสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับชาวออสเตรเลียได้ดังนี้

  1. การลดภาระค่าใช้จ่ายพลังงาน

ประชาชนกว่า 10 ล้านครัวเรือนจะได้รับเครดิตคืน 75 เหรียญต่อไตรมาส ในขณะที่ผู้ประกอบการรายเล็กจะได้รับเครดิต 325 เหรียญ ซึ่งเป็นไปตามการแนวทางลดภาระค่าครองชีพที่ประกาศพร้อมกับงบประมาณในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำหรับรัฐควีนส์แลนด์และแทซมาเนีย จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม 1,000 และ 250 เหรียญ ตามลำดับ

  1. การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

–   ชาวออสเตรเลียนับล้านคนจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 3.75 ส่งผลให้ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศจะเพิ่มขึ้น จากเดิม 882.80 เหรียญต่อสัปดาห์ (23.23 เหรียญ/ชั่วโมง) ปรับเพิ่มเป็น 915.9 เหรียญต่อสัปดาห์ (24.10 เหรียญ/ชั่วโมง) เช่นเดียวกับสมาชิกรัฐสภาที่จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เพิ่มขึ้นจากเดิมราว 8,000 เหรียญต่อปี

  1. การลดหย่อนภาษี

ชาวออสเตรเลียทุกคนจะได้รับการลดภาษีเฉลี่ย 2,000 เหรียญ หรือมากกว่า 40 เหรียญต่อสัปดาห์ ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่าน และกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มชนชั้นกลาง หรือกลุ่มคนที่ประสบปัญหาค่าครองชีพ โดยเงินคืนภาษีจะทยอยเข้ารายสัปดาห์ เช่น ผู้มีรายได้ 60,000 เหรียญต่อปีจะได้รับเงินคืนภาษี 23 เหรียญต่อสัปดาห์ หรือกรณีครัวเรือนที่มีรายได้รวมกัย 130,000 เหรียญต่อจะได้รับคืนภาษีประมาณ 50 เหรียญต่อสัปดาห์

  1. เงินสะสมหลังเกษียณ

กลุ่มคนทำงานจะได้รับเงินสะสมหลังเกษียณในอัตราที่เพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 11.5

  1. ระบบการชำระเงิน Centrelink

ชาวออสเตรเลียที่ได้รับเงินช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ดูแล ผู้ปกครอง ภาษีครอบครัว เป็นต้น จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเล้กน้อย

…………………………………………………………………………………………….

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

ที่มา :  www.abc.net.au, www.sbs.com.au

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ดีเดย์ 1 ก.ค. 2567….การเปลี่ยนแปลงงบประมาณกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในออสเตรเลีย

Login