หน้าแรกTrade insight > ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ของซาอุดีอาระเบีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.20 ในเดือนกันยายน 2023

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ของซาอุดีอาระเบีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.20 ในเดือนกันยายน 2023

ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers’ Index – PMI) ขยายตัวจากร้อยละ 56.60 ในเดือนสิงหาคม 2023 เป็นร้อยละ 57.20 ในเดือนกันยายน 2023 เป็นผลจากความเชื่อมั่นทางธุรกิจในภาคเอกชนที่ไม่ใช่น้ำมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

เศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียขยายตัวร้อยละ 1.2 ในไตรมาสที่สองของปี 2023 นี้ ซึ่งเติบโตเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วในภาคที่ไม่ใช่น้ำมันของซาอุดีอาระเบีย โดยในภาคเอกชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายน 2023

นอกจากนี้คาดว่า GDP ที่ไม่ใช่น้ำมัน (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) จะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสูงกว่าร้อยละ 5.50 ในปี 2023 นี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์ 2030 ซึ่งในไตรมาสที่สองของปี 2023 GDP ของซาอุดีอาระเบีย ณ ราคาปัจจุบันสูงถึง 970 พันล้านรียัล (258.66 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และคาดการณ์ว่าการเติบโตที่ไม่ใช่น้ำมันในปีนี้จะสูงถึงร้อยละ 5.90 นำโดยภาคการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login