หน้าแรกTrade insight > ดัชนีการบริโภคของอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตของเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ในปี 2566

ดัชนีการบริโภคของอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตของเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ในปี 2566

รายงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (Ministry of Industry and Trade: MoIT) ระบุว่า ในปี 2566 มูลค่าเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 3.62  ดัชนีการบริโภคของอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตของเวียดนามในเดือนธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากเดือนก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากช่วงเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา
ในปี 2566 ดัชนีการบริโภคของอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปี 2565 แต่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 7.1 ของปีก่อน แม้จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนสุดท้ายของปีแต่เนื่องจากความยากลำบากในการส่งออกในช่วงเดือนแรกๆของปี 2566 ทำให้ความต้องการในการนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับการผลิต ยังคงลดลง

ในปี 2566 มูลค่าการนำเข้าสินค้าทั้งหมดของเวียดนามอยู่ที่ 327,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยภาคเศรษฐกิจภายในประเทศมีมูลค่า 117,290 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 7.2 และภาคการลงทุนจากต่างประเทศมีมูลค่า 210,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.8 จะเห็นได้ว่าการนำเข้าวัตถุดิบของอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญลดลงร้อยละ 8.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ประมาณ 289,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยวัตถุดิบสิ่งทอลดลงร้อยละ 11.1  เหล็กทุกชนิดลดลงร้อยละ 11.6 วัสดุพลาสติกลดลงร้อยละ 21.2 โทรศัพท์และส่วนประกอบลดลงร้อยละ 58.3 ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 (ประมาณ 88,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ )

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม (MoIT) ประเมินว่า ดัชนีการบริโภคของอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตอยู่ในระดับที่ต่ำ ในขณะที่อัตราสินค้าคงคลังเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 87.5 ซึ่งสูงกว่าในปี 2565 อยู่ที่อัตราร้อยละ 78.1

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

 

ข้อคิดเห็น สคต

ในปี 2566 กิจกรรมการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามมีแนวโน้มเป็นบวกมากขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายของปี โดยอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.62 และดัชนีการบริโภคของอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.8 (โดยปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1) อัตราสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 87.5 ซึ่งถือว่ามีปริมาณมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระบุว่า ปัจจุบันแนวโน้มเศรษฐกิจโลกสดใสขึ้นและความต้องการกลับมาอีกครั้ง ดังนั้นการผลิตจึงค่อยๆ ดีขึ้น ผู้ประกอบการในเวียดนามถึงจะมีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 อุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตเวียดนามคาดว่าจะยังคงเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวแต่ในอัตราที่ช้า รวมทั้งอัตราสินค้าคงคลังของภาคการแปรรูปและการผลิตยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบจากประเทศต่างๆ รวมถึงไทยด้วย

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ดัชนีการบริโภคของอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตของเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ในปี 2566

Login