หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > ญี่ปุ่นเตรียมติดฉลากลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสินค้าผักและผลไม้สดอย่างเป็นทางการในปีหน้า สนค. แนะเกษตรกรและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรับมือมุ่งสู่เกษตรสีเขียว

ญี่ปุ่นเตรียมติดฉลากลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสินค้าผักและผลไม้สดอย่างเป็นทางการในปีหน้า สนค. แนะเกษตรกรและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรับมือมุ่งสู่เกษตรสีเขียว

ญี่ปุ่นเตรียมติดฉลากลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสินค้าผักและผลไม้สดอย่างเป็นทางการในปีหน้า สนค. แนะเกษตรกรและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรับมือมุ่งสู่เกษตรสีเขียวdownload

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.)

Login