หน้าแรกTrade insight > ซาอุดีอาระเบียบันทึกรายได้ที่ไม่ใช่น้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เป็น 111.5 พันล้านรียัลในไตรมาส 3/2023

ซาอุดีอาระเบียบันทึกรายได้ที่ไม่ใช่น้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เป็น 111.5 พันล้านรียัลในไตรมาส 3/2023

 

 

ซาอุดีอาระเบียบันทึกรายรับรวมในไตรมาสที่สามของปี 2023 อยู่ที่ 258.5 พันล้านรียัล เทียบกับรายได้ในไตรมาสเดียวกันในปี 2022 อยู่ที่ 301.8 พันล้านรียัล ในขณะที่รายจ่ายในไตรมาสสามปี 2023 รวมอยู่ที่ 294.3 พันล้านรียัล เทียบกับรายจ่ายในไตรมาสที่สามของปี 2022 อยู่ที่ 287.7 พันล้านรียัล ส่งผลให้ในไตรมาสที่สามปี 2023 ขาดดุลอยู่ที่ 35.77 พันล้านรียัล

ตามรายงานระบุว่าในไตรมาสที่สาม ปี 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เป็น 111.5 พันล้านรียัล เพิ่มขึ้นราว 38.66 พันล้านรียัล จาก 72.84 พันล้านรียัล ในไตรมาสเดียวกันของปี 2022 ในขณะที่รายรับจากน้ำมันในไตรมาสที่สาม ปี 2023 ลดลงร้อยละ 36 เป็นประมาณ 147 พันล้านรียัล ลดลงราว 82 พันล้านรียัล จาก 229 พันล้านรียัล ในไตรมาสเดียวกันของปี 2022

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2023 รายได้รวมอยู่ที่ 854.3 พันล้านรียัล เทียบกับค่าใช้จ่ายรวม 898 พันล้านรียัล บันทึกการขาดดุลประมาณ 43.9 พันล้านรียัล โดยรายได้รวมของน้ำมันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2023 อยู่ที่ 505.35 พันล้านรียัล เทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2022 อยู่ที่ 663.08 พันล้านรียัล ในขณะที่รายได้รวมที่ไม่ใช่น้ำมันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 อยู่ที่ 348.9 พันล้านรียัล เทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2022 อยู่ที่ 287 พันล้านรียัล

ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เป็น 898 พันล้านรียัล เทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2022 ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 800.6 พันล้านรียัล

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login