หน้าแรกTrade insight > จ้างจัดพิธีเปิดงาน, การเลี้ยงรับรองในพิธีเปิดงาน และสาธิตปรุงอาหาร ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าผลไม้ ผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ (สินค้านวัตกรรมจากผลไม้) ของไทยในตลาดเยอรมนี

จ้างจัดพิธีเปิดงาน, การเลี้ยงรับรองในพิธีเปิดงาน และสาธิตปรุงอาหาร ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าผลไม้ ผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ (สินค้านวัตกรรมจากผลไม้) ของไทยในตลาดเยอรมนี

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login