หน้าแรกTrade insight > จ้างการดำเนินโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในภูมิภาคยุโรป ในส่วนการดำเนินงานของ สคต. กรุงเบอร์ลิน

จ้างการดำเนินโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในภูมิภาคยุโรป ในส่วนการดำเนินงานของ สคต. กรุงเบอร์ลิน

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login