หน้าแรกTrade insightข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ > จีนและไทย กลายเป็นตลาดรับซื้อสินค้าเกษตรจากไชยะบูลี สปป.ลาว

จีนและไทย กลายเป็นตลาดรับซื้อสินค้าเกษตรจากไชยะบูลี สปป.ลาว

ไชยะบูลีเป็นจังหวัดที่มีประวัติเรื่องการผลิตเป็นสินค้ามายาวนาน เมื่อก่อนประชาชนแขวงไชยะบูลีผลิตสินค้าเพื่อส่งขายให้ไทยเป็นหลัก เนื่องจากมีชายแดนติดกัน แต่ระยะหลังมานักลงทุนจากประเทศจีน มองเห็นศักยภาพและความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดไชยะบูลี จึงเริ่มเข้ามาลงทุน เพื่อปูกพืชเป็นสินค้ามากขึ้น ปัจจุบัน จีนและไทยกลายเป็นเป้าหมายการส่งออกสินค้าของไชยะบูลีมากที่สุด

 

นายบุดสะกร อินทะลังศรี หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้ จังหวัดไชยะบูลี เปิดเผยว่า จังหวัดไชยะบูลีได้กำหนดสองยุทธศาสตร์ในการผลิตการเกษตร ได้แก่ ผลิตเกษตรเพื่อเป็นหลักประกันด้านอาหารภายใน และ ผลิตเป็นสินค้าส่งออก ซึ่งตลาดส่งออกหลักคือตลาดของประเทศจีน ที่ได้สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้

 

หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน จังหวัดไชยะบุลีได้จัดสรรที่ดินสำหรับการทำเกษตรกรรมเพื่อเป็นหลักประกันด้านอาหารให้แก่ภายใน โดยเน้นให้ประชาชนเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทดแทนการนำเข้าพืชผักบางชนิดที่ยังไม่สามารถผลิตตอบสนองตลาดภายใน ประกอบด้วย พืช ผัก ผลไม้ โดยการส่งเสริมรูปแบบกลุ่ม เป็นต้นแบบให้เมืองอื่นๆ เพื่อเน้นส่งเสริมให้ทุกครอบครัวผลิตได้ตลอดทั้งปี

 

ในส่วนการผลิตเป็นสินค้าส่งออก เราทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ อิงตามตลาด ศักยภาพของประชาชนที่มีเงื่อนไขการผลิต โดยเน้นให้แก่พืชที่ได้ลงนามข้อตกลงกับประเทศปลายทางที่รัฐบาลลาวได้ลงนาม ประกอบด้วย ประเทศจีน 30 รายการ ไทย 10 รายการ สำรับพืชเกษตรที่ส่งไปยัง จีน มีทั้งหมด 7 ชนิด ที่มีนักลงทุนภายในจังหวัด ส่งเสริมประชาชนปลูก ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด ลูกเดือย ชา และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนประเภทสัมปทานที่ดิน 2+3 ประชาชนเป็นแรงงาน และ ที่ดิน นักลงทุนชาวจีนเป็นตลาด เทคโนโลยี และ การลงทุน โดยมี ถั่วเขียว ผักสด แตงโม และ อื่นๆ

 

หัวหน้าแผนกกสิกรรม ฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตทางจังหวัดจะเน้นการลงทุนมากขึ้นและทำงานร่วมกับเกษตรกรให้มากขึ้น จำกัดการสัมปทานที่ดินของรัฐให้น้อยลง ตลอดจนส่งเสริมพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเพื่อรักษาแหล่งน้ำและป่าไม้อย่างยั่งยืน เกษตรกรรมในฐานะสินค้าจะมุ่งเน้น 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 1) การส่งเสริมการผลิตสินค้าภายในประเทศให้มีความหลากหลาย 2) การผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า และ 3) การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์เพื่อเสริมซึ่งกันและกัน

******************************

ที่มา เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจการค้า

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

อ่านข่าวฉบับเต็ม : จีนและไทย กลายเป็นตลาดรับซื้อสินค้าเกษตรจากไชยะบูลี สปป.ลาว

Login