หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > จีนระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากญี่ปุ่น

จีนระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากญี่ปุ่น

ที่มาภาพ: https://china.caixin.com/2023-08-24/102096261.html

กรมศุลกากรจีนระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากญี่ปุ่นอย่างเด็ดขาด ส่งผลให้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ณ วันที่ 24 สิงหาคม กรมศุลกากรจีนได้ออกประกาศโดยระบุว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีในอาหารที่เกิดจากการปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนนิวเคลียร์ฟูกูชิมะลงสู่ทะเล ปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคชาวจีน และรับประกันความปลอดภัยของอาหารนำเข้า ตามกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Food Safety Law of the People’s Republic of China) และข้อบังคับตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารนำเข้าและส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Measures of the People’s Republic of China for the Administration of Safety of Imported and Exported Food) และบทบัญญัติของการค้าโลกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) กรมศุลกากรจึงได้ตัดสินใจระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีต้นกำเนิดในญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2566

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1040/95610.html

เหตุผลที่ทำให้จีนตัดสินใจระงับการนำเข้าสัตว์ทะเลจากญี่ปุ่นในครั้งนี้คือเมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ญี่ปุ่นได้เปิดแผนการที่จะปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนด้วยนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิจิลงสู่ทะเล

ความเคลื่อนไหวนี้กระตุ้นให้เกิดความสนใจและการอภิปรายอย่างกว้างขวางบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงประเด็นด้านความปลอดภัยของอาหารและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจาก “น้ำเสียนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น” แล้ว ปัญหาต่าง ๆ เช่น “อาหารญี่ปุ่น” และ “อาหารทะเล” ยังกลายเป็นประเด็นร้อนของชาวเน็ต และพวกเขาได้แสดงออกว่าพวกเขาจะไม่กินอาหารทะเลที่นำเข้าจากญี่ปุ่นอีกต่อไป

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1040/95610.html

ทันทีที่มีข่าวออกมา ความต้องการของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน และหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องเริ่มสูงขึ้น

เป็นที่เข้าใจกันว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ในปี 2554 และได้จัดการกับปัญหาน้ำที่ปนเปื้อนด้วยนิวเคลียร์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การเปิดตัวแผนปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนนิวเคลียร์ลงทะเลถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เนื่องจากทำให้ผู้คนเกิดความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอาหารทั้งในและต่างประเทศ การตัดสินใจของกรมศุลกากรแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนมีความกังวลอย่างมากต่อความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงปัญหามลพิษทางนิวเคลียร์ที่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทางน้ำ รัฐบาลจีนได้ออกนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการขนส่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นรากฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมทางน้ำ ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565 ผลผลิตรวมของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในจีนจะเพิ่มขึ้นทุกปี เป็น 68.6878 ล้านตันในปี 2565 เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ความต้องการดังกล่าวจะยังคงขับเคลื่อนการเติบโตของด้านอุปทานต่อไป ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลา ผลิตภัณฑ์กุ้งและปู ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้ง และอาหารกระป๋อง

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1040/95610.html

การดำเนินการครั้งนี้ของญี่ปุ่นอาจส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยระดับการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื้อนุ่ม รสชาติดี และพันธุ์ต่าง ๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมทางน้ำควรปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รับประกันคุณภาพของการเชื่อมโยงทั้งหมดตั้งแต่การจัดหาจากแหล่งไปจนถึงการบริการผู้บริโภค และควบคุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปจนถึงการจำหน่ายปลายทางอย่างเคร่งครัด

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

ปัญหาเรื่องญี่ปุ่นปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนด้วยนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเป็นประเด็นที่กระทบด้านสุขภาพของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นใหญ่ที่คนส่วนใหญ่วิตกกังวล ทางรัฐบาลจีนได้มีมาตราการป้องกันประชาชนในประเทศจากสารอันตรายโดยการงดนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากญี่ปุ่น และปัญหานี้ส่งผลอย่างมากต่อชาวจีนในการตัดสินใจรับประทานอาหารทะเลหรืออาหารญี่ปุ่น ส่งผลให้อาหารทะเลจากในประเทศหรือนำเข้าจากประเทศอื่น ๆ มียอดจำหน่ายที่สูงขึ้น ถือเป็นโอกาสดีของธุรกิจด้านอาหารของไทยที่จะได้เข้ามาตีตลาดของจีนในช่วงที่ผู้บริโภคชาวจีนกำลังหลีกเลี่ยงอาหารญี่ปุ่นและหาอาหารประเภทใหม่ ๆ ทดแทน

________________________________________________________________________________

ที่มา :

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

https://www.iimedia.cn/c1040/95610.html

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login