หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > จิ้นเจียง เมืองแห่งผู้ผลิตรองเท้า ชุดกีฬาระดับโลก จัดงาน the 24th Jinjiang Footwear & The 7th Sports Industry International Exposition,China ยอดทะลุ 31,160 ล้านหยวน

จิ้นเจียง เมืองแห่งผู้ผลิตรองเท้า ชุดกีฬาระดับโลก จัดงาน the 24th Jinjiang Footwear & The 7th Sports Industry International Exposition,China ยอดทะลุ 31,160 ล้านหยวน

อำเภอจิ้นเจียง เมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยนได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองแห่งผู้ผลิตรองเท้าของจีน” กว่าร้อยละ 20 ของการผลิตรองเท้ากีฬา ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก ประกอบไปด้วยโรงงานผลิตรองเท้า มากกว่า 2,000 แห่ง ผลิตรองเท้ากีฬาจำนวน 1.57 พันล้านคู่ต่อปี ซึ่งขนาดของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้าของอำเภอจิ้นเจียงสูงถึง 300,000 ล้านหยวน ขนาดของอุตสาหกรรมสิ่งทอใหญ่กว่า 100,000 ล้านหยวน จึงทำให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้ากีฬาของอำเภอจิ้นเจียง กลายเป็นฐานการผลิตรองเท้าและเสื้อผ้ากีฬาสำคัญของประเทศ และยังเป็นอุตสาหกรรมหลักในการผลักดันเศรษฐกิจเมืองให้เติบโต ในปี 2565 รายได้ทางการคลังของอำเภอจิ้นเจียงอยู่ที่ 15,088 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 YoY  จิ้นเจียงเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจภาคเอกชนมากที่สุดในเมืองเฉวียนโจว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองเฉวียนโจว

คณะกรรมการส่งเสริมการระหว่างประเทศจีน และเมืองจิ้นเจียง (CCPIT จิ้นเจียง) ร่วมด้วย หอการค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลเมืองเฉวียนโจว รัฐบาลอำเภอจิ้นเจียง สำนักงานการกีฬามณฑลฝูเจี้ยน สถาบันวิจัยรองเท้าเครื่องหนัง และสมาคมอุตสาหกรรมรองเท้าจินเจียง ได้จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรองเท้านานาชาติ อำเภอจิ้นเจียง “the 24th Jinjiang Footwear & The 7th Sports Industry International Exposition, China” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติอำเภอจิ้นเจียง มณฑลฝูเจี้ยน ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2566  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสินค้ารองเท้าและเสื้อผ้ากีฬาของอำเภอจิ้นเจียง สร้างแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้แสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ  รวมไปถึงสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ ที่จะสามารถขยายการซื้อขายให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ที่มา : HaiboTV                                             ที่มา : CNR.cn

งานแสดงสินค้ามีพื้นที่จัดแสดงกว่า 60,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่จัดแสดง 3 โซนหลัก ได้แก่ สินค้ารองเท้าสำเร็จรูป สินค้าวัสดุและอุปกรณ์รองเท้า และเครื่องจักรผลิตรองเท้าและสินค้าที่เกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนบูทมาตรฐานกว่า 2,400 บูท มีโซนแสดงสินค้าพิเศษ 10 โซน ได้แก่ โซนนวัตกรรมเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง โซนเศรษฐกิจดิจิทัล โซนสินค้าจากประเทศ One Belt One Road และโซนเครื่องจักรผลิตผลิตรองเท้าจากไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 2,000 ราย ใน 70 ประเทศและภูมิภาค ตลอดการจัดงานนิทรรศการ มีผู้เข้าร่วมชมในงานร่วม 192,000 คน ยอดการค้าตามสัญญา MOUทะลุถึง 31,160 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30.8 จากปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด นับได้ว่าผลสำเร็จของงานเกินความคาดหมาย  โดยนับได้ว่าเป็นการจัดงานแสดงสินค้าแรกในเมืองจิ้นเจียงหลังจากการผ่อนคลายมาตรการการแพร่ระบาดของโควิด

 
ภาพบรรยากาศในงานนิทรรศการ

ภายในงานมีการนำเสนอวัตถุดิบต้นน้ำในการผลิตรองเท้าและเสื้อผ้ากีฬา ตั้งแต่เส้นด้าย ผ้าชนิดต่างๆ อุปกรณ์ ตลอดจึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่มุ่งเน้นความเป็นสากล สื่อถึงสไตล์แฟชั่นที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านรองเท้า อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สายการผลิตรองเท้าแบบอัจฉริยะ และหุ่นยนต์จำลองนักกรีฑาเสมือนจริง ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตรองเท้า ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก โดยงานจัดแสดงเริ่มได้เพียง 2 วัน มีคำสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตรองเท้าอัจฉริยะกว่า 30 รายการ ในจำนวนนี้มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศกว่าร้อยละ 50

 
ภาพคูหาแบรนด์รองเท้า เสื้อผ้ากีฬาจีนอย่าง ANTA และ 361  ที่โด่งดังได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

งานแสดงสินค้านี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง ภายในงานมีการแสดงศักยภาพให้เห็นด้านอุตสาหกรรมรองเท้าที่ก้าวไกลของเมือง ซึ่งอุตสาหกรรมแบรนด์รองเท้าภายในงานไม่ได้มีเพียงแค่แบรนด์ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีแบรนด์ Anta, Xtep และ 361 ที่เป็นแบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในตลาดจีน แบรนด์ Anta ได้ก้าวสู่ความเป็นสากล โดยแบรนด์มีการใช้กลยุทธ์สื่อภาพลักษณ์ โดยการสนับสนุนเสื้อผ้ารองเท้าแก่นักกีฬาโอลิมปิก จึงกลายเป็นภาพลักษณ์แบรนด์ที่รู้จักทั่วโลก ส่วนแบรนด์ 361 เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือของกีฬาเอเซียนเกมส์ 2022 ณ เมืองหางโจว นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการใช้แนวคิดการผลิต “รองเท้าสีเขียว” โดยมีการใช้วัสดุที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ วัสดุ Supercritical EVA, โพลียูรีเทนชีวภาพ ขวดพลาสติกรีไซเคิล 100% วัสดุด้าน PET เส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล และคาร์บอนไฟเบอร์ เป็นต้น

        ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : ในปี 2565 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของเมืองอยู่ที่ 320,743 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 YoY โดย GDP ของอำเภอจิ้นเจียงเพียงอำเภอเดียวแต่คิดเป็นถึงร้อยละ 6 ของ GDP ทั้งมณฑลฝูเจี้ยน และคิดเป็นร้อยละ 26.5 ของเมืองเฉวียนโจว โดยมีมูลค่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงสุดที่ 197,291 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 YoY รองลงมาเป็นภาคบริการ (121,221 ล้านหยวน) และการเกษตร (2,231 ล้านหยวน) ตามลำดับ วิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีรายได้จากการดําเนินงาน 634,654 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 YoY ในด้านมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของเมืองมีมูลค่า 89,380 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 11.4 YoY โดยมีมูลค่าการส่งออก 77,665 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 12.8 YoY และมูลค่าการนำเข้า 11,715 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 1.4 YoY สินค้าส่งออกหลักของเมือง ได้แก่ รองเท้า เสื้อผ้ากีฬา ชุดว่ายน้ำ ร่ม เสื้อผ้าและสิ่งทอ และของเล่นเด็ก เป็นต้น

การจัดงานแสดงสินค้าครั้งนี้ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับนวัตกรรม การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ส่งเสริมสินค้าให้เป็นที่รู้จักทั้งในและตลาดต่างประเทศ และชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคนิคและเทคโนโลยีการผลิตรองเท้า  ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ประจักษ์ในตลาดโลก เมืองจิ้นเจียงเป็นแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย เครือข่ายการจัดจำหน่าย ของอุตสาหกรรมรองเท้า เสื้อผ้ากีฬา รองเท้าเด็ก รองเท้าแตะ ทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม และยังได้สนับสนุนการเพิ่มนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอีกด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมรองเท้าที่สนใจศึกษาสำรวจแนวโน้มของอุตสาหกรรม หาโรงงานผลิตทั้งห่วงโซ่การผลิต สามารถเดินทางมาศึกษาในงานดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมายังสคต.เซี่ยเหมิน อีเมล thaitcxiamen@ditp.go.th

ที่มา :

https://mp.weixin.qq.com/s/V28MRtSIieGy_t-YZebNBA

https://cn.cn-jif.com/

http://www.jinjiang.gov.cn/xxgk/tjxx/tjgb/202304/t20230421_2871502.htm

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login