หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > จับตามองเทรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กในตลาดจีน

จับตามองเทรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กในตลาดจีน

1.ความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กเล็ก

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็ก หมายถึง อาหารเสริมสำหรับสตรีมีครรภ์และเด็กทารก ซึ่งช่วยเติมเต็มสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสตรีมีครรภ์ทั้งในช่วงก่อนและหลังคลอด ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของเด็กทารก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กมีหลายประเภท ประกอบไปด้วยสารอาหารหลัก 19 ชนิด ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ แร่ธาตุ วิตามิน โปรไบโอติกส์ และอื่นๆ เป็นต้น

2.มูลค่าตลาด

ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรในจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับพ่อแม่รุ่นก่อนที่ให้ความสำคัญกับการกินแค่พอให้อิ่มท้อง แต่ในขณะที่พ่อแม่ยุคใหม่ได้เริ่มให้ความสำคัญกับโภชนาการของลูกมากขึ้น แม้ว่าอัตราการเกิดในประเทศจีนจะลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยแนวคิดการเลี้ยงดูบุตรในยุคสมัยใหม่ ทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กของจีนได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2565 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กของจีนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 81,900 ล้านหยวน และในอนาคตจากนโยบายลูกสามคนของจีนและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กจะสามารถช่วยส่งเสริมการขยายตัวของตลาดดังกล่าวมากขึ้น

3.สถิติการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กของจีน

4. การบริโภค

5. ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กในตลาดจีน

6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กในตลาดจีน

7.แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็ก

7.1 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กในตลาดจีนยังคงมีตัวเลือกค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กบางแบรนด์ที่ไม่มีการระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยไหน ทำให้พ่อแม่ตัดสินใจในการเลือกซื้อได้ยาก ซึ่งคาดว่าในอนาคตตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กของจีนจะมีแนวโน้มในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย

7.2 ผู้ประกอบการจีนได้ขยายช่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กในหลาย ๆช่องทาง ได้แก่ การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ มินิโปรแกรม การ Live Streaming เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กให้ผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ มีโอกาสได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ช่องทางออฟไลน์จะทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของแบรนด์โดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ สร้างความไว้วางใจ และเพิ่มความคุ้นเคยในผลิตภัณฑ์ด้วย

7.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กของจีนอย่างต่อเนื่อง ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการพัฒนาของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบใหม่ๆ เช่น รูปแบบขนมขบเคี้ยว ลูกอม เครื่องดื่ม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กจึงจำเป็นต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงสูตรและรสชาติของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค

7.4 นอกจากการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กแล้ว ผู้ผลิตควรพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับไฮเอนด์เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตลอดจนรองรับตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กที่กำลังจะขยายตัวในอนาคต

ความคิดเห็น สคต.

ปัจจุบันจีนให้ความสำคัญกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่มีคุณภาพ โดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กจึงเป็นผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆ ที่สามารถช่วยสร้างเสริมสุขภาพร่างกายของแม่และเด็กทารกให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดี ซึ่งตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กในจีนยังอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา คาดการณ์ว่าตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กในจีนยังคงมีช่องว่างในการเติบโตอยู่อีกมาก

จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไทย เนื่องจากความต้องการของผลิตภัณฑ์นำเข้าอาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กจากต่างประเทศยังคงมีช่องว่างอยู่อีกมาก ได้แก่ นมผง ลูกอมวิตามินรสผลไม้ ข้าวโอ๊ตและธัญพืชต่างๆ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการไทยสามารถนำวัตถุดิบ ได้แก่ ผลไม้สด ข้าว ธัญพืชต่างๆ ของไทยมาใช้ในการแปรรูป ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายของวัตถุดิบในการผลิตอาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กของไทยด้วย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยควรนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนในมณฑลต่างๆ และกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กไปยังจีน รวมถึงมุ่งเน้นการทำตลาดออนไลน์ตามเทรนด์การเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายและสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กของไทยสามารถแข่งขันในตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

*****************************************

ที่มา :

https://mp.weixin.qq.com/s/qzASfVxaEvZohw5HNQI6lg

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login