หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > คาดว่ากําลังซื้อเวียดนามจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในช่วงวันตรุษเวียดนาม

คาดว่ากําลังซื้อเวียดนามจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในช่วงวันตรุษเวียดนาม

คาดว่ากําลังซื้อเวียดนามจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในช่วงวันตรุษเวียดนามdownload

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login