หน้าแรกTrade insightยานยนต์เเละส่วนประกอบ > คาดการใช้จ่ายครัวเรือนฟิลิปปินส์ปีนี้โตร้อยละ 5.5

คาดการใช้จ่ายครัวเรือนฟิลิปปินส์ปีนี้โตร้อยละ 5.5

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login