หน้าแรกTrade insightวัสดุก่อสร้าง > คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจเวียดนามเชิงบวกในครึ่งหลังของปี 2566

คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจเวียดนามเชิงบวกในครึ่งหลังของปี 2566

ผู้ประกอบการระหว่างประเทศและสื่อต่างๆ ยังคงประเมินเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเวียดนามและแนวโน้มเติบโตในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (foreign direct investment: IMF) และธนาคาร DBS ในสิงคโปร์ระบุว่า แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตอย่างช้าๆ แต่เวียดนามก็ทำผลงานได้ดีกว่าประเทศต่างๆ และยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ สำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (foreign direct investment: FDI) ในภาคการผลิต

ในการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเวียดนามในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 การผ่อนคลายนโยบายการเงิน การลดภาษี และการขยายการใช้จ่ายภาครัฐได้ช่วยบรรเทาผลกระทบต่างๆ

IMF ระบุว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามจะฟื้นตัวในครึ่งปีหลังของปี 2566 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้ออาจจะต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 4.5 ภายใต้การควบคุมของธนาคารกลางเวียดนาม ในขณะเดียวกัน Standards Chartered คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 7 ในครึ่งปีหลังของปี 2566

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเปิดกว้างของเวียดนามเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับแนวโน้มการเติบโตของประเทศ การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของบริการ ในขณะที่การรักษากระแสเงินลงทุนอาจต้องการสภาพแวดล้อมโลกที่ดีขึ้นและความพยายามร่วมกันจากรัฐบาลเวียดนาม

ในครึ่งปีแรก 2566 FDI ของเวียดนามเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้จะมีความท้าทายอย่างมาก แต่เวียดนามยังคงเป็นจุดหมายปลายทาง FDI ที่น่าสนใจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทาน ข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับ แนวโน้มการเติบโตในระยะยางเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 – 7 และระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังพัฒนา

ในปี 2566 ปริมาณ FDI ที่ลงทุนในภาคการผลิตสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติต่อศักยภาพในระยะยาวของเวียดนาม จากข้อมูลของ Asia Business Outlook ของอินเดีย เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสนับสนุนที่แข็งแกร่งของรัฐบาล เช่น มาตรการส่งเสริมด้านภาษี ประกอบกับตลาดแรงงานที่มีทักษะของเวียดนามมีบทบาทอย่างมากในการทำให้เวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิต เนื่องจากผู้ประกอบการต่าง ๆ พยายามกระจายความหลากหลายและเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานของตน

เวียดนามเป็นประเทศที่กำลังเติบโต ด้วยเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต สภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มั่นคง และแรงงานที่มีทักษะ ทำให้เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายการดำเนินงานในเอเชีย ในขณะที่เวียดนามพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเห็นการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นและโอกาสสำหรับธุรกิจที่ต้องการเจาะตลาดที่มีศักยภาพ

ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในเวียดนามมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก ด้วยมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล เช่น การยกเว้นภาษีสำหรับบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการให้สัมปทานเช่าที่ดิน ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจไร้เงินสดจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบนิเวศของ FinTech ในภูมิภาคนี้

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

เวียดนามยังคงเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ การส่งเสริมกการส่งออกและการบริโภคในประเทศ รวมทั้งการดำเนินข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ เช่น EVFTA, CPTPP, RCEP, เป็นต้น ได้มีผลในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและการค้าของเวียดนามมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามได้มีนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามฟื้นตัวในปี 2566 ซึ่งจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภควัตถุดิบและวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขยายการลงทุนในตลาดเวียดนาม รวมทั้งการขยายการลงทุนในเวียดนามด้วย

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login