หน้าแรกTrade insight > คาดการณ์เศรษฐกิจลิทัวเนียส่งท้ายปี 2566

คาดการณ์เศรษฐกิจลิทัวเนียส่งท้ายปี 2566

Lithuanian National Radio and Television ได้เปิดเผยข้อมูลจาก Statistics Lithuania ถึงการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของลิทัวเนียในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ว่ามีการขยายตัวร้อยละ 2.9 และคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.2 ในปี 2566 โดยปัจจัยสำคัญมาจากการลงทุนในภาคการผลิตและพลังงาน การขยายตัวของภาคการก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการใช้จ่ายในภาคครัวเรือน

อย่างไรก็ดี ภาวะเงินเฟ้อยังคงส่งผลต่อการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนของชาวลิทัวเนียแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม (อัตราเงินเฟ้อ ณ เดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ที่ร้อยละ 7.2) ทั้งนี้ ราคาสินค้าและบริการในลิทัวเนียยังมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิง เวชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพ และสินค้าอาหาร เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของลิทัวเนีย ให้ความเห็นว่าการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ Statistics Lithuania ในครั้งนี้ ยังคงมีฐานการคำนวณจากนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ยังคงไม่มีแนวทางการแก้ไขและบรรเทาปัญหาราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใด เห็นได้จากอัตราการขยายตัวที่ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปี 2566 ประมาณร้อยละ 0.1 (ไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 2.8) ทั้งนี้ หากนำสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งลิทัวเนียได้มีการปิดช่องผ่านแดนระหว่างลิทัวเนีย-เบลารุส ก็มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจของลิทัวเนียจะมีการปรับตัวลดลงแทนที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นก็เป็นได้

2. การดำเนินนโยบายเพื่อขยายมาตรการคว่ำบาตรทางการค้ากับเบลารุสเพิ่มขึ้นในลิทัวเนีย ส่งผลให้มีการปิดช่องผ่านแดนลิทัวเนีย-เบลารุสจำนวน 2 แห่ง เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2566 และคาดว่าจะมีการปิดช่องผ่านแดนเพิ่มเติมอีกในเดือนกันยายน 2566 คงเหลือเฉพาะช่องผ่านแดนที่มีเครื่องสแกนตู้สินค้าเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการพิจารณามาตรการในการจำกัดจำนวนแรงงานเบลารุสที่เดินทางเข้ามาทำงานในลิทัวเนียอีกด้วย ซึ่งอาจส่งผลถึงการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ รวมไปถึงแรงงานฝีมือในภาคธุรกิจ IT ของลิทัวเนียได้ในอนาคต

ที่มา :

Lithuanian National Radio and Television

Statistics Lithuania

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login