หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > คาดการณ์เศรษฐกิจของคาซัคสถานเติบโต 5% ในปี 2566-2567

คาดการณ์เศรษฐกิจของคาซัคสถานเติบโต 5% ในปี 2566-2567

ตามรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Economic Prospects: REP) ล่าสุดของธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งยุโรป (The European Bank for Reconstruction and Development:  EBRD) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2566 ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของคาซัคสถานจะเติบโต 5% ในปี 2566-2567  โดยเห็นถึงการขยายตัวที่สำคัญในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การค้าปลีกและการค้าส่ง และการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และคลังสินค้า ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของคาซัคสถานในฐานะศูนย์กลางการจัดจำหน่ายที่ให้บริการตลาดเอเชียกลาง อย่างไรก็ตาม สงครามที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจส่งผลเชิงลบต่อการดำเนินงานของคลังน้ำมัน Caspian Pipeline Consortium ในทะเลดำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันของคาซัคสถาน

นอกจากนี้ ธนาคาร EBRD ยังคาดการณ์ด้วยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของคีร์กีซสถานจะเติบโต 4.6% ในปี 2566 และ 7% ในปี 2567  และการเติบโตของ GDP ของอุซเบกิสถานตั้งเป้าไว้ที่ 6.5% ในปี 2566 และ 2567 ในขณะที่เศรษฐกิจของ ทาจิกิสถานคาดว่า จะเติบโต  7.5% ในปี 2566 และ 2567

ในภาพรวม เศรษฐกิจของเอเชียกลางมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากการกลับมาของการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รวมถึงการมีการอพยพและการส่งโอนเงินจากรัสเซียในระดับที่ค่อนข้างสูง

จากข้อมูลตามรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (REP) ของธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งยุโรปดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าภูมิภาคเอเชียกลางมีแนวโน้มของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี จึงทำให้เป็นตลาดส่งออกอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาส่งออกสินค้าไทยเข้าไปเจาะตลาดในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ได้

ที่มา:

EBRD Forecasts 5% Economic Growth in Kazakhstan for 2023-2024 (https://astanatimes.com/2023/09/ebrd-forecasts-5-economic-growth-in-kazakhstan-for-2023-2024/)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login