หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > คาดการณ์ผลกระทบจากการตัดสิทธิ GSP ของกลุ่มยูเรเซีย

คาดการณ์ผลกระทบจากการตัดสิทธิ GSP ของกลุ่มยูเรเซีย

ที่มา : กรมประมง, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

https://www.fisheries.go.th/strategy-tradestat/images/FisheriesInterTrade/Article/article-GSP-URASIA.pdf

Login