หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ที่ร้อยละ 4.7 – 5.0 ในปี 2566

คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ที่ร้อยละ 4.7 – 5.0 ในปี 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login