หน้าแรกTrade insight > ความเหลื่อมล้ำและความท้าทายในเศรษฐกิจยุคใหม่

ความเหลื่อมล้ำและความท้าทายในเศรษฐกิจยุคใหม่

สถานะความเหลื่อมล้ำของไทยในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาสัดส่วนของคนจนลดลงจากร้อยละ 65 ในปี 2531 เหลือเพียงร้อยละ 6.3 ในปี 2564 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนคงตัวอยู่ที่ระดับ 6 – 8% โดยเฉพาะภาคเกษตร (ปี 2554 – 2564) และความเหลื่อมล้ำของไทย ใกล้เคียงกับประเทศในอาเซียน เช่น อินโดนีเซียและเวียดนาม แต่มีความเหลื่อมล้ำสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วในเอเชียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

Login