หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > ความต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐเช็กพุ่งสูงขึ้น

ความต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐเช็กพุ่งสูงขึ้น

จากข้อมูลของ pwXchange รายงานว่าราคาขายส่งแผงโซลาร์เซลล์มีราคาลดลงกว่าครึ่งหนึ่งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ส่งผลให้การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันสามารถประหยัดเงินได้กว่า 100,000 เช็กคราวน์ต่อครัวเรือน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทำให้การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของครัวเรือนและบริษัทต่างๆ ในสาธารณรัฐเช็ก ได้รับความนิยมและมีความต้องการพุ่งสูงขึ้น ประกอบกับราคาไฟฟ้าและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากสงครามรัสเซียและยูเครน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ยอดขายของแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นด้วย

ราคาสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในการสร้างบ้านสำหรับครัวเรือนในสาธารณรัฐเช็กมีราคาต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น Lukáš Papež จาก Woltair บริษัทที่ผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และปั๊มความร้อน อ้างถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่มีกำลังการผลิต 10 กิโลวัตต์พร้อมแบตเตอรี่ มีส่วนต่างราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุด ณ สิ้นปี 2565 เกือบ 1 ใน 5 โดยปัจจุบันการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับครัวเรือนมีราคาประมาณ 400,000 เช็กคราวน์ ประกอบกับรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ซึ่งอาจครอบคลุมถึงครึ่งหนึ่งของมูลค่าในการติดตั้ง แต่อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์จะสามารถครอบคลุมการบริโภคปกติในบ้านเพียงช่วงฤดูร้อน แต่ในฤดูหนาวแผงโซลาร์เซลล์อย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการทำความร้อนและความต้องการอื่นๆ ภายในบ้าน

ราคาปัจจุบันของแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่ประมาณ 0.11 ยูโรต่อกำลังการผลิต 1 วัตต์ แต่มีความเป็นไปได้ว่าการผลิตในเอเชียจะชะลอตัวลงในปีนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ราคาแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นเป็น 0.13 ยูโร ทั้งนี้ Jan Krčmár กรรมการบริหารของ Solar Association แจ้งว่าสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 450 วัตต์ ราคาขายส่งจะอยู่ที่ประมาณ 1,120 เช็กคราวน์ หากรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ที่ประมาณ 1,360 เช็กคราวน์ ซึ่งผู้บริโภคทั่วไปไม่สามารถหาซื้อได้ในราคาดังกล่าว

ความต้องการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐเช็กพุ่งสูงขึ้น สะท้อนได้จากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการใช้ข้อมูลระบุตัวตนของธนาคารในสาธารณรัฐเช็ก ที่เชื่อมโยงและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ หนึ่งในนั้นคือการสมัครขอรับเงินอุดหนุนระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของรัฐหรือฉนวนกันความร้อนภายในบ้านได้ผ่านโครงการ New Green Savings

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.

ปี 2566 สาธารณรัฐเช็ก นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ คิดเป็นมูลค่า 414 ล้านเหรียญสหรัฐ จากประเทศเยอรมนี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.10 จีน ร้อยละ 12.08 ญี่ปุ่น ร้อยละ 8.93 ฮังการี ร้อยละ 5.56 และเกาหลีใต้ ร้อยละ 3.86  ซึ่งปัจจุบันความต้องการแผงโซลาร์เซลล์ในสาธารณรัฐเช็กเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นราคาไฟฟ้าและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามรัสเซียและยูเครน และอัตราเงินเฟ้อ ประกอบกับการที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนในการติดตั้งระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการที่ชาวเช็กให้ความสำคัญและคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดสาธารณรัฐเช็กสำหรับสินค้าดังกล่าวและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มเติม

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ความต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐเช็กพุ่งสูงขึ้น

Login