หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > คนหนุ่มสาวในจีนกลายเป็นกำลังหลักในการบริโภคสินค้าอาหารเสริมดูแลสุขภาพ

คนหนุ่มสาวในจีนกลายเป็นกำลังหลักในการบริโภคสินค้าอาหารเสริมดูแลสุขภาพ

ในยุคช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในปี 2566 หนุ่มสาวชาวจีนได้ค่อยๆ กลายเป็นกำลังสำคัญในการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ คนหนุ่มสาวที่เคยชินกับการนอนดึก นั่งเป็นเวลานาน และอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมาก ส่งผลให้มีการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสูงกว่าคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุ และกลายเป็นกำลังหลักที่ขับเคลื่อนกระแสการบริโภคด้านสุขภาพ โดยตามข้อมูล “รายงานแนวโน้มการบริโภคการดูแลสุขภาพของคนหนุ่มสาว” ของ CBNData แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในจีนมีอายุน้อยลง จากรายงาน “แนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการของ Generation Z” คนหนุ่มสาวได้กลายเป็นกำลังหลักในการบริโภคด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้บริโภควัยหนุ่มสาวอายุ 18-35 ปี คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 83.7 โดยยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร + ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย ได้กลายเป็นกระแสหลัก ของทางเลือกแรกสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยจากสถิติของ Alibaba Health ระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในบ้าน การบำบัดและบำรุงด้วยอาหารแพทย์แผนจีนโบราณ การลดน้ำหนัก และผลิตภัณฑ์ความงามทางการแพทย์เกี่ยวกับรูปร่าง เป็นคนรุ่นหลังยุค 90 และมากกว่าร้อยละ 90 ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งข้อมูลการวิจัยของ KuRunData ก็ยังตอกย้ำให้เห็นว่าผู้ที่เกิดในช่วงปี 1990 ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอาหารเสริมโภชนาการ ได้มีการรับประทานผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ 2 ถึง 3 รายการทุกวันจนกลายเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งมากกว่าร้อยละ 70 ของผู้บริโภคกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากกว่า 200 หยวนต่อเดือน แสดงให้เห็นว่า หนุ่มสาวชาวจีน ยินดีจ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของจีน มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งมีแรงหนุนมาจากคนกลุ่มผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาวที่ดูแลสุขภาพ ทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของจีน เข้าสู่อีกขั้นของการพัฒนา โดยตามข้อมูล Euromonitor แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2558 – 2564 มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของจีน ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 มูลค่าของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 2.70 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.19 จากปีก่อนหน้า ซึ่งคาดว่าในปี 2566 มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของจีนจะสูงถึง 3.28 แสนล้านหยวน

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำให้ความต้องการการดูแลสุขภาพของคนหนุ่มสาวค่อยๆ เพิ่มขึ้น หนุ่มสาวชาวจีนไม่ได้รอให้เกิด “ปัญหาความชรา” จึงค่อยจัดการกับปัญหาอีกต่อไป แต่แสวงหาผลิตภัณฑ์เพื่อชะลอการเริ่มเข้าสู่วัยชรา สามารถวางแผนสุขภาพในระยะยาวและป้องกันปัญหาวัยชราได้ล่วงหน้า เช่น ใส่ใจในการรักษาสุขภาพที่ดีและรักษานิสัยการใช้ชีวิตที่ดี รวมถึงการรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายที่เหมาะสม และคุณภาพการนอนหลับที่ดี ซึ่งผู้บริโภคให้ความสนใจและใช้ผลิตภัณฑ์โภชนาการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านวัยชราและการบำรุงรักษาร่างกายมากขึ้น เช่น การดื่มชา เครื่องดื่ม อาหาร และอาหารเสริมโภชนาการที่มีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายและต่อต้านความชรามากขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคกลุ่มนี้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อชะลอความชราของผิว ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น ทำให้ตัวเองดูอ่อนเยาว์ และมีความมั่นใจ มุ่งเน้นการบำรุงภายในสู่ภายนอกที่ ทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่อต้านวัยได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่คนหนุ่มสาวชาวจีน

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

ปัจจุบัน โซเชียลมีเดียของจีนมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ทำให้การรับข้อมูลง่ายมากขึ้น โดยคนหนุ่มสาวในจีนจำนวนมากมักจะแบ่งปันประสบการณ์การดูแลบำรุงร่างกายบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เสี่ยวหงชู (Xiaohongshu) และ ติ๊กตอก (Douyin) ทำให้คนหนุ่มสาวให้ความสนใจกับความรู้และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในด้านการดูแลชะลอวัยมากขึ้น คนหนุ่มสาวสามารถรับข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับการต่อต้านวัยและการดูแลผิวผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย และเข้าใจถึงคุณลักษณะ ประสิทธิภาพ และการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชะลอวัยชนิดต่างๆ ทำให้เกิดความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ความสะดวกในการรับข้อมูลผู้บริโภคกลุ่มนี้ ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและเสริมอาหารเข้าถึงความต้องการของคนหนุ่มสาวได้มากขึ้น

จากข้อมูลการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นของวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวจีน เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและอาหารเสริมสุขภาพขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันทางการจีนได้มีการกำหนดกฎระเบียบการผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและอาหารเสริมสุขภาพอย่างเคร่งครัดมากขึ้น ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงควรศึกษากฎระเบียบการผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ และติดตามสถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและเสริมอาหารของชาวจีนผ่านโซเชียลมีเดียของจีน เพื่อคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพใหม่ๆ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและเสริมอาหารของจีนได้ต่อไป

ที่มา:

https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/6221119472/172cebff001901vlo3

ภาพ: https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/6221119472/172cebff001901vlo3

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

Login