หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียนมาได้มอบหมายหน้าที่เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทผู้ผลิต

คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียนมาได้มอบหมายหน้าที่เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทผู้ผลิต

ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมของปีงบประมาณ 2566-67 เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา (Thilawa SEZ) จะมีการวางแผนปริมาณการส่งออกมูลค่า 54.945 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปริมาณการนำเข้ามูลค่า 162.653 ล้านดอลลาร์ รวมเป็นมูลค่าเงิน 217.598 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้กว่า 22 พันล้านจ๊าต

คณะกรรมการจัดการจำเป็นต้องจัดการการใช้เงินลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องของบริษัทใหม่และบริษัทเก่า รวมถึงสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ ของการลงทุนที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารการค้าต่างประเทศเมียนมา (Myanmar Foreign Trade Bank) และธนาคารกลางเมียนมา (Central Bank of Myanmar)

เมียนมาและจีนได้ลงนามในข้อตกลงเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าพยู (Kyaukpyu SEZ) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โดยเป็นข้อตกลงกันระหว่างผู้ถือหุ้นในเดือนมกราคม 2563 และข้อตกลงสัมปทานในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งนำโดยประธานคณะกรรมการกลางของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย

ปัจจุบัน ประเทศเมียนมามีการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ 3 แห่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และอยู่ระหว่างดำเนินการคือ เขตเศรษฐกิจเจ้าพยูและเขตเศรษฐกิจทวาย

โครงการท่าเรือน้ำลึกเจ้าพยู เป็นโครงการความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างเมียนมา-จีน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อดำเนินโครงการรถไฟเจ้าพยู-มัณฑะเลย์-มูเซ เพื่อสนับสนุนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าพยู และเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จะช่วยอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ ระหว่างเมียนมาและจีน

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เริ่มต้นดำเนินการในปี 2551 แต่บริษัทอิตาเลียน-ไทยได้ระงับการดำเนินการเนื่องจากเหตุผลหลายประการ ส่งผลให้กระบวนการเทคโอเวอร์จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและนักลงทุนรายใหม่จะต้องได้รับเชิญภายใต้กระบวนการระหว่างประเทศ และคณะกรรมการกลางของเขตเศรษฐกิจของเมียนมา ต้องพยายามดึงดูดนักลงทุนรายใหม่จากต่างประเทศ

เขตเศรษฐกิจติลาวาตั้งอยู่บนพื้นที่ 667.275 เฮคเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยเขตปลอดอากรและเขตส่งเสริมปัจจุบันประกอบไปด้วยบริษัท 114 แห่งจาก 21 ประเทศดำเนินธุรกิจด้วยเงินลงทุนจากต่างประเทศ 2,190.79 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.6 ของ GDP ในปีงบประมาณ 2565-66, ร้อยละ 1 ของปริมาณการส่งออกทั่วประเทศในปี 2565 และร้อยละ 3 ของปริมาณการส่งออกภาคเอกชน

********************************************

ที่มา:

Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login