หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Wellness > ข้อมูลพื้นฐานประเทศฟินแลนด์ (Factsheet)

ข้อมูลพื้นฐานประเทศฟินแลนด์ (Factsheet)

• ฟินแลนด์มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 46 ของโลก ด้วยมูลค่า GDP, current price 308.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ (IMF 2024)
• ประชากรฟินแลนด์มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่ 55,130 เหรียญสหรัฐ (IMF 2024)
• IMD World Competitiveness Ranking 2023 จัดอันดับให้ฟินแลนด์มีขีดความสามารถเป็นอันดับที่ 11 ในโลก (เดนมาร์กอันดับที่ 1 สวีเดนอันดับที่ 8 นอร์เวย์อันดับที่ 14 และไอซ์แลนด์อันดับที่ 16)
• ประชากรวัยทำงานเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดมีจำนวน 2.82 ล้านคน รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)จำนวน 1.64 ล้านคน และประชากรเด็ก และเยาวชน (0 – 19 ปี) จำนวน 1.14 ล้านคน
• อัตราการเกิด (total fertility rate) ของประชากรฟินแลนด์อยู่ที่ร้อยละ 1.32
• อัตราว่างงานปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 9.0 และอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.2 (Statistics Finland 2024)
• ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีระดับโลก มีแรงงานที่มีความสามารถ และมีพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาที่ยอดเยี่ยมระดับโลก ฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกถึง 7 ปีซ้อน จาก The World Happiness Report 2024 รองลงมาคือ (2) เดนมาร์ก และ (3) ไอซ์แลนด์
• ฟินแลนด์พึ่งพาการส่งออกเป็นสำคัญ จึงทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลกสูง
• ฟินแลนด์มีอาณาเขตติดกับรัสเซีย สวีเดน และนอร์เวย์ ใช้กฎระเบียบการนำเข้าเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป การเข้าตลาดฟินแลนด์ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสู่ตลาดภูมิภาคสหภาพยุโรปอื่นๆ ด้วย

ความสำคัญของฟินแลนด์
• ฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี 2538 และเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่ร่วมใช้เงินสกุลยูโร
• ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นต้นกำเนิดและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม พลังงานทางเลือก เป็นต้น ทำให้ฟินแลนด์เป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น Nokia และ Rovio Entertainment ผู้คิดค้นเกมส์ยอดฮิตอันดับ 1 ของโลก Angry Bird
• จากการจัดอันดับ Environmental Performance Index: EPI 2022 ฟินแลนด์ได้รับเลือกให้เป็นประเทศที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันดับที่ 3 ของโลก (รองจากเดนมาร์ก และสหราชอาณาจักร) จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ฟินแลนด์สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมได้ในระดับโลก บริษัทฟินแลนด์เป็นผู้นำระดับโลกด้านต่างๆ มากมาย เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency) กระบวนการทางอุตสาหกรรมสะอาด (clean industrial processes) และพลังงานชีวภาพ (bioenergy)
• โดยรวมแล้ว ผู้บริโภคฟินแลนด์มีความสนใจด้านความยั่งยืนของสินค้า/บริการในระดับสูง ปัจจัยหลักในการเลือกซื้อสินค้า/บริการ คือ คุณภาพ ความปลอดภัย ต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้า/บริการถือเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน การปฏิบัติตามมาตรฐานยุโรปถือเป็นกุญแจสำคัญในการรับประกันคุณภาพ

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ข้อมูลพื้นฐานประเทศฟินแลนด์ (Factsheet)

Login