หน้าแรกTrade insightอาหารแปรรูป > ข้อมูลพื้นฐานประเทศนอร์เวย์ (Factsheet)

ข้อมูลพื้นฐานประเทศนอร์เวย์ (Factsheet)

ความสำคัญของนอร์เวย์
• นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นต้นกำเนิดและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม พลังงานทางเลือก เป็นต้น ทำให้นอร์เวย์เป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น Telenor, Statoil และ Jotan
• นอร์เวย์จัดเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงทางการเมือง ทันสมัย และมีการพัฒนาที่อยู่ในระดับสูง และสภาพเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง ระบบเศรษฐกิจของนอร์เวย์โดดเด่นด้วยการเปิดกว้าง และผสมผสานระหว่างความเป็นเจ้าของจากภาครัฐ และเอกชนร่วมกัน (private and public ownership)
• สถานการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อชะลอตัว อัตราการจำนองที่อยู่อาศัย ที่สูงขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการใช้จ่ายที่สำคัญของครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนที่อยู่อาศัย อัตราการว่างงานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะยังอยู่ในระดับต่ำก็ตาม คาดว่าธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) จะคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยไว้ที่อัตราเดิมจนถึงช่วงพฤษภาคม และคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในการประชุมในเดือนมิถุนายน
• นอร์เวย์ไม่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่เป็นประเทศสมาชิกสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) แต่กฎระเบียบทางการค้า การนำเข้า คล้ายคลึงกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป
• นอร์เวย์เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก เมื่อเดือนมกราคม 2538
• รายงาน IMD World Digital Competitiveness ranking 2023 ได้จัดลำดับความสามารถทางการแข่งขันของนอร์เวย์ให้อยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก
• ประชากรนอร์เวย์มีรายได้เฉลี่ย 59,015 เหรียญสหรัฐ/คน/ปี (ประมาณ 2.07 ล้านบาท) ชาวนอร์เวย์เปิดรับสินค้าจากต่างประเทศที่มีความโดดเด่นที่ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่น การจัดหาใบรับรองอื่นๆ ด้านลดผลกระทบสังคม และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสามารถสร้างความได้เปรียบทางการค้าได้
• ใบรับรองที่ผู้นำเข้าตลาดนอร์เวย์ยอมรับ เช่น Nordic swan (Nordic Ecolabel) และ ตราเครื่องหมายเกษตรอินทรีย์สำหรับสินค้าอาหาร Debio เป็นต้น

บทวิเคราะห์
• สินค้าเเละธุรกิจของไทยในนอร์เวย์ที่มีลู่ทางหรือมีศักยภาพในนอร์เวย์ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักรยาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มสินค้าอาหาร อาหารสำเร็จรูป สิ่งปรุงรสอาหาร ผัก/อาหารทะเลกระป๋อง และ แปรรูป และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น รวมถึงธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหารไทย สปา และนวดแผนโบราณ ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดนอร์เวย์
• นอร์เวย์มีอุตสาหกรรมโดดเด่น และมีความเชี่ยวชาญมากมาย ไทยสามารถสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูล และเทคโนโลยีจากนอร์เวย์สู่ไทยได้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีการประมง และเทคโนโลยีแบตเตอรี่

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ข้อมูลพื้นฐานประเทศนอร์เวย์ (Factsheet)

Login