หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > ข้อมูลประเทศเยอรมนีฉบับย่อประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ (Fact Sheet)

ข้อมูลประเทศเยอรมนีฉบับย่อประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ (Fact Sheet)

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 • เมืองหลวง : กรุงเบอร์ลิน
 • เมืองสำคัญ : มิวนิค โคโลญจน์ แฟรงก์เฟิร์ต และสตุตการ์ด
 • เมืองท่าสำคัญ : ฮัมบวร์ก และเบรเมน
 • พื้นที่ : 357,021 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)
 • จำนวนประชากร : 84.43 ล้านคน (03.2023)
 • อาณาเขต :
 • ทิศเหนือ ติดทะเลเหนือ, ทะเลบอลติก และเดนมาร์ก
 • ทิศตะวันตก ติดฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์
 • ทิศตะวันออก ติดโปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก
 • ทิศใต้ ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
 • ภาษาราชการ : เยอรมัน
 • ศาสนา : ศาสนาคริสต์คาทอลิก (34%), โปรแตสแตนต์ (34%), อิสลาม (3.7%) และศาสนาอื่น/ไม่มีศาสนา (28.3%)
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro)
 • เวลาประเทศ : การแบ่งเวลาของประเทศเป็นแบบยุโรปตอนกลาง ซึ่งช่วงเดือน พ.ย. – มี.ค. เวลาจะช้ากว่าไทย 6 ชม. ในช่วงเดือน เม.ย. – ต.ค. เวลาช้ากว่าไทย 5 ชม.
 • ระบอบการปกครอง : แบบสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไดยแบบรัฐสภา
 • Head of State (ประธานาธิบดี): Frank-Walter Steinmeier
 • Head of Government (นายกรัฐมนตรี): Mr. Olaf Scholz

 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2021
2022
2023
(ไตรมาส 2)
GDP (พันล้านยูโร)
3,563.9
3,867.1
1012.1
GDP Growth (%)
2.9%
1.8%
0.0%
Good & Services Export (%change)
24.0% (มิ.ย.)
14.7% (มิ.ย.)
1.7% (มิ.ย.)
Inflation (%)
3.7% (ก.ค.)
6.7% (ก.ค.)
6.2% (ก.ค.)
Unemployment Rate (%)
3.2% (มิ.ย.)
2.8% (มิ.ย.)
3.1% (มิ.ย.)
 

แนวโน้มเศรษฐกิจ

ดัชนีประเมินค่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับผู้บริหาร (Geschäftsklimaindex) โดยสถาบันเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยมิวนิค (Ifo – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขค่าดัชนี Ifo-Geschäftsklimaindex ลดลงอยู่ที่ 85.7 จุดในเดือนสิงหาคม 66 จาก 87.4 จุด ในเดือนกรกฎาคม 66 ซึ่งถือเป็นการลดลงของตัวเลขค่าดัชนีติดต่อกัน 4 ครั้งรวด การประเมินสถานการณ์ในอนาคตเลวร้ายลงไปอีก ภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของประเทศมีแนวโน้มที่จะคงที่ไปอีกระยะหนึ่ง

 1. ดัชนีธุรกิจสินค้า Intermediate Goods (สินค้าที่นำไปประกอบหรือเป็นชิ้นส่วนเพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป) ยังคงลดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการไม่พอใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบริษัท เป็นครั้งแรกตั้งแต่ตุลาคม 2022 ที่ดัชนีดังกล่าวตกลงมา และมีค่าติดลบ ภาคเอกชนจำนวนมากออกมาแจ้งให้ทราบถึงยอดการสั่งซื้อที่ลดลง
 2. ดัชนีธุรกิจบริการ ดัชนีดังกล่าวเองก็ยังลดตัวลง ภาคธุรกิจบริการไม่พอใจอย่างมากกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังประเมินสถานการณ์นอนาคตเป็นแง่ลบอีกด้วย โดยปัญหาของภาคอุตสาหกรรมได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจบริการอย่าง ธุรกิจขนส่ง และระบบโลจิสติกส์
 3. ดัชนีการค้า เองก็ลดตัวลงเช่นกัน ผู้ค้าเห็นว่าสถานการณ์ทางการค้าในปัจจุบันแย่ และเห็นว่าสถานการณ์ในอนาคตก็น่าจะยังคงแย่ต่อไป
 4. ดัชนีธุรกิจก่อสร้าง เองก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดลดตัวลง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และยังประเมินสถานการณ์นอนาคตเป็นแง่ลบต่อไปด้วย

 

 

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนี : เยอรมนีเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 14 ของประเทศไทย

เป้าหมายส่งออก
มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD)
มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD)
มูลค่าการนำเข้า (ล้าน USD)
2022
2023
2022
2023
2022
2023
(ม.ค.-ก.ค.)
+/- (%)
(ม.ค.-ก.ค.)
+/- (%)
(ม.ค.-ก.ค.)
+/- (%)
 
11,166.12
6,462.49
1.8
4,781.87
2,641.76
-5.74
6,047.74
3,820.74
7.77
ที่มา: tradereport.moc.go.th

 

สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2022
 
2022
(ม.ค.-ก.ค.)
2023
(ม.ค.-ก.ค.)
+/- (%)
1
แผงวงจรไฟฟ้า
517.68
288.55
369.67
28.11
2
อัญมณีและเครื่องประดับ
577.98
344.62
280.98
-18.47
3
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
512.83
263.93
260.81
-1.18
4
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
166.61
102.89
132.87
29.14
5
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
186.63
125.48
120.76
-3.76
6
ผลิตภัณฑ์ยาง
236.90
150.33
101.64
-32.39
7
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
170.32
98.33
87.88
-10.63
8
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ
113.61
60.20
85.88
42.66
9
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
125.12
68.49
75.47
10.19
10
หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
86.43
39.96
70.80
77.16
รวม 10 รายการ
2,694.12
1,542.80
1,586.76
2.85
อื่น ๆ
2,087.75
1,259.87
1,055.00
-16.26
มูลค่ารวม
4,781.87
2,802.67
2,641.76
-5.74
ที่มา: tradereport.moc.go.th

 

สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2022
 
2022
(ม.ค.-ก.ค.)
2023
(ม.ค.-ก.ค.)
+/- (%)
1
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
968.55
538.69
682.67
26.73
2
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
587.23
332.65
346.05
4.03
3
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
666.06
475.34
324.44
-31.75
4
เคมีภัณฑ์
579.35
341.69
312.41
-8.57
5
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
465.25
250.61
294.91
17.67
6
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
404.38
221.08
281.29
27.24
7
แผงวงจรไฟฟ้า
260.01
143.64
263.25
83.27
8
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
331.97
199.10
153.96
-22.67
9
รถยนต์นั่ง
118.43
74.73
114.64
53.41
10
ผลิตภัณฑ์โลหะ
156.80
94.53
79.35
-16.05
รวม 10 รายการ
4,538.03
2,672.06
2,852.96
6.77
อื่น ๆ
1,509.71
873.26
967.77
10.82
รวมทั้งสิ้น
6,047.74
3,545.33
3,820.74
7.77
ที่มา: tradereport.moc.go.th
 
****************************************************

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login