หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > ข้อตกลงการค้าที่เป็นธรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับการนำเข้ากุ้งของสหรัฐฯ

ข้อตกลงการค้าที่เป็นธรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับการนำเข้ากุ้งของสหรัฐฯ

ที่มา : กรมประมง, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20230227105959_1_file.pdf

Login