หน้าแรกTrade insight > ข่าวเด่นในประเทศญี่ปุ่น【ญี่ปุ่นลดการนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิลลง คาดนำเข้าจากไทยเพิ่ม】

ข่าวเด่นในประเทศญี่ปุ่น【ญี่ปุ่นลดการนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิลลง คาดนำเข้าจากไทยเพิ่ม】

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login