หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Wellness > ข่าวประจำสัปดาห์ (3-7ม.ค.2565) ไวรัสโอมิครอนส่งผลให้ชาวอเมริกันช้อปปิ้งมากขึ้น

ข่าวประจำสัปดาห์ (3-7ม.ค.2565) ไวรัสโอมิครอนส่งผลให้ชาวอเมริกันช้อปปิ้งมากขึ้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login