หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > ขยายท่าเรือน้ำลึกกรุงพระสีหนุวิลล์ เพื่อรองรับการขนส่งทางเรือของกัมพูชา (สคต.พนมเปญ)

ขยายท่าเรือน้ำลึกกรุงพระสีหนุวิลล์ เพื่อรองรับการขนส่งทางเรือของกัมพูชา (สคต.พนมเปญ)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Login