หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > ก้าวทันนโยบายสำคัญรอบโลก การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ก้าวทันนโยบายสำคัญรอบโลก การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้จัดทำบทความก้าวทันนโยบายสำคัญรอบโลก การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยศึกษาข้อมูลจากประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย เวียดนาม สกอตแลนด์ อิตาลี ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐฯ และออสเตรเลีย

Login