หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > การแพร่ระบาดเชื้อ E.Coli ในสหราชอาณาจักร

การแพร่ระบาดเชื้อ E.Coli ในสหราชอาณาจักร

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้อ E.Coli (Shiga toxin-producting E.Coli) จนส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า 113 รายทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 81 รายในอังกฤษ 18 รายในเวลส์ 13 รายในสก็อตแลนด์ และ 1 รายในไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเชื่อว่าได้รับเชื้อ E.Coli จากอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้ป่วยมีการแพร่ระบาดครอบคลุมกลุ่มคนทุกวัยตั้งแต่ 2 – 79 ปี

หน่วยงาน UK Health Security Agency (UKHSA) ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังทางด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักร ให้ข้อมูลว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ E.Coli ในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม และคาดว่าการแพร่ระบาดนี้มีสาเหตุมาจากอาหารที่วางจำหน่ายในสหราชอาณาจักร โดยถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามาจากแหล่งใด แต่ UKSHA กล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงกับฟาร์ม น้ำดื่ม หรือการเล่นน้ำในแหล่งน้ำ เช่น น้ำทะเลที่ปนเปื้อน ทะเลสาบ หรือแม่น้ำ

ทั้งนี้ หน่วยงาน Food Standard Agency (FSA) กล่าวว่าหน่วยงานด้านสาธารณสขของสหราชอาณาจักรกำลังทำงานร่วมกันเพื่อหาที่มาของเชื้อนี้ ซึ่งคาดว่าเกี่ยวเนื่องกับอาหารมากกว่า 1 ชนิด และ FSA แนะนำประชาชนให้เฝ้าระวังการเตรียมอาหาร ความสะอาด และการปรุงอาหารสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยการล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำอุ่น ดูแลความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ ช้อนส้อม และพื้นที่สำหรับปรุงอาหารให้สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และไม่ควรปรุงอาหารให้บุคคลอื่นหากมีอาการ หรือหลังจาก 48 ชั่วโมงที่หายดีแล้ว นอกจากนี้ หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย ให้หลีกเลี่ยงการเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สคต.

เชื้อ E.Coli เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ อย่างไรก็ตาม เชื้อ E.Coli เชื้อสาน Stec สามารถส่งผลให้ผู้ที่ติดเชื้อมีอาการได้ในระยะเวลา 3-4 วัน และในบางกรณีอาจใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์กว่ามีอาการดีขึ้น ทั้งนี้ เชื้อ E.Coli สามารถแพร่กระจายได้จากสัตว์ โดยมนุษย์สามารถติดเชื้อได้จากน้ำดื่ม ผักสด หรือเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก โดยอาจส่งผลทางสุขภาพที่จะมีอาการท้องเสีย อุจจาระเป็นเลือด มีไข้ และปวดท้อง ในขณะที่บางรายอาจมีอาการไตวายได้ ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดที่เป็นวงกว้างกระจายทั่วประเทศในครั้งนี้อาจเกิดจากการกระจายตัวของอาหาร ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรระมัดระวังในเรื่องการรักษามาตรฐาน ความสะอาดในการผลิต เนื่องจากสหราชอาณาจักรกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน การจัดเก็บและขนส่งสินค้าอาจส่งผลให้การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มไม่เป็นไปตามมาตรฐานได้

 

 

                                                                                      สรุปโดย สคต. ลอนดอน

 

ที่มา : The Grocer / Mirror

อ่านข่าวฉบับเต็ม : การแพร่ระบาดเชื้อ E.Coli ในสหราชอาณาจักร

Login