หน้าแรกTrade insight > การเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566

การเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566

 • การเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชา ครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2566 โดยมีรายชื่อประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 9,710,655 คน และมีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ รวม 23,789 หน่วย
 • การเลือกตั้งฯ ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 18 พรรคการเมืองที่ลงสมัคร ได้แก่ พรรคประชาชนกัมพูชา CPP (พรรคที่เป็นรัฐบาล ณ ปัจจุบัน) พรรค FUNCINPEC พรรค Khmer National United พรรค Grassroots Democratic โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชา (กกต. กัมพูชา) ได้รับรองการจดทะเบียนพรรคการเมือง ทั้ง 18 พรรค ดังกล่าวสำหรับการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ แล้ว ในขณะที่พรรค Candle light ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดและมีผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมากของกัมพูชาถูกตัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้ เนื่องจาก กกต.​ กัมพูชา ระบุเหตุผลว่า ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไม่ครบถ้วน
 • ตามข้อตกลงสันติภาพที่เมืองปารีสเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2534 กัมพูชาจำเป็นต้องจัดการ การเลือกตั้งทั่วไปอย่างเสรีและยุติธรรมเพื่อยุติความขัดแย้ง จัดตั้งองค์กรปกครอง และสร้างหลักนิติธรรม ภายใต้การจัดระเบียบของหน่วยงานเฉพาะ United Nations Transitional Authority in Cambodia หรือ UNTAC ทั้งนี้ การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2536 และมีการประกาศใช้สภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2536 เพื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่นั้นมา
 • การเลือกตั้งฯ จะจัดทุกๆ 5 ปี ซึ่งมาถึงปัจจุบัน กัมพูชาได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปมาแล้วจำนวน 6 ครั้ง ดังนี้
 1. การเลือกตั้งครั้งที่ 1: วันที่ 23 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2536
 2. การเลือกตั้งครั้งที่ 2: วันที่ 26 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2541
 3. การเลือกตั้งครั้งที่ 3: วันที่ 27 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2546
 4. การเลือกตั้งครั้งที่ 4: วันที่ 27 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2551
 5. การเลือกตั้งครั้งที่ 5: วันที่ 28 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2556
 6. การเลือกตั้งครั้งที่ 6: วันที่ 29 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2561
 • ในด้านการหาเสียงเลือกตั้ง นาย Som Soryda รองเลขาธิการและโฆษกของ กกต. กัมพูชา เปิดเผยว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา สำหรับการหาเสียงเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2566 มีการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตลอดจนไม่มีความรุนแรง และการข่มขู่ใดๆ ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะของพรรคการเมืองปัจจุบัน

ความเห็นของสำนักงานฯ

 1. ที่ผ่านมาพรรคประชาชนกัมพูชา หรือ พรรค CPP ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชา มาโดยตลอด ซึ่งมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน เป็นประธานพรรคและตำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในราชอาณาจักรกัมพูชาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชา ครั้งที่ 7 ที่จะมาถึงในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 นี้ คาดว่า พรรคประชาชนกัมพูชาจะได้รับชัยชนะอีกครั้ง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะประมาณ 112 ที่นั่ง จากจำนวน 125 ที่นั่ง โดยอาจจะมีพรรคอื่นๆ ได้รับที่นั่งบ้างเล็กน้อย เนื่องจาก พรรค Candle light ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดและมีผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมากของกัมพูชาถูกตัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้
 2. สิ่งสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือ จำนวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า 9 ล้านคน ว่าจะเข้าร่วมลงคะแนนเสียงฯ ได้ครบจำนวนหรือไม่ ซึ่งตามกฎหมายการเลือกตั้ง ต้องมีจำนวนประชากรเข้าร่วมลงคะแนนเสียงฯ มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป พรรคการเมืองจึงจะสามารถเสนอนายกรัฐมนตรีได้ และต้องผ่านการยอมรับจากรัฐสภาเป็นรอบสุดท้าย ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องรอดูหลังการเลือกตั้ง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 นี้
 3. กฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่ที่เพิ่งแก้ไขและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 กำหนดให้ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอาจขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ยกเว้นมีเหตุผลตามที่กำหนด รวมถึงมีโทษกรณีขัดขวางการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในส่วนการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ชาติตะวันตกได้ประกาศไม่ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม โดยส่วนใหญ่ส่งผู้แทนเข้าร่วม รวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้ นโยบายหาเสียงของพรรคต่างๆ ส่วนใหญ่เน้นประชานิยม ปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ และให้สวัสดิการแรงงานมากขึ้น

—————————

Phnom Penh Post, Khmer Times, Fresh News & National Election Committee Website

กรกฎาคม 2566

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ, กัมพูชา

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login