หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > การเติบโตของธุรกิจอาหารที่ผลิตจากพืชในอาร์เจนตินา

การเติบโตของธุรกิจอาหารที่ผลิตจากพืชในอาร์เจนตินา

นาย Francisco Piñero Pacheco อายุ 49 ปี ผู้ก่อตั้ง บริษัทCasa Vegana ได้มีการลงทุนในธุรกิจกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐฯ และในปี 2566 คาดว่าจะมียอดขายกว่า 600 ล้านเปโซอาร์เจนตินา (ประมาณ 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) กล่าวว่า ตั้งแต่บริษัท Casa Vegana เริ่มเติบโต ใน 5 ปีนี้ก็ได้มีการเพิ่มการผลิตเป็น 10 เท่า โดยในปัจจุบันทางบริษัทมีจุดขายอยู่ที่ 2000 สาขา

ไม่ใช่แค่กรณีของทางบริษัท Casa Vegana เท่านั้น แต่นาย Francisco Piñero Pacheco กลับพบว่ามีบริษัทอื่นที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน การรวมตัวกันของบริษัทจำนวน 4-5 บริษัท เป็นการรวมตัวกันเพื่อต้องการสร้างทัศนวิสัยที่ดีขึ้น และสร้างสมาคมผู้ผลิตจากพืชแห่งอาร์เจนตินา ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 100 บริษัท ที่เข้าร่วม ในปี 2565 นักธุรกิจรายหนึ่งลงทุนกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาการเติบโตระดับภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยสร้างโรงงานขนาดประมาณ 2,500 ตารางเมตร ให้เสร็จ และจะเป็นโรงงานสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในอาร์เจนตินา ซึ่งผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารประเภทที่ทำจากพืชโดยเฉพาะ

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย

ในปี 2566 อาร์เจนตินานำเข้าสินค้าจากประเทศไทยรวมมูลค่ากว่า 1,017  ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เดือนมกราคม-กรกฎาคม) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยทูน่ากระป๋องมีความต้องการมากที่สุด ดังนี้
1) ทูน่ากระป๋อง ร้อยละ +5.3 รวมมูลค่า 10.2  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภาษีนำเข้า ร้อยละ 16

2) ผลไม้กระป๋อง ร้อยละ -55.1 รวมมูลค่า 950,000 เหรียญสหรัฐฯ  ภาษีนำเข้า ร้อยละ 14

3) ผักกระป๋อง ร้อยละ -46.7 รวมมูลค่า 199,000 เหรียญสหรัฐฯ ภาษีนำเข้า ร้อยละ 14

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากการเติบโตของกลุ่มประเภทอาหารและเครื่องดื่มนั้นยังห่างไกลจากเพดานตลาดภายในประเทศอาร์เจนตินา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงเทรนด์ใหม่ๆ ที่กำลังมาแรง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารจากพืช และอื่นๆ แต่หากกล่าวถึงอาหารที่ผลิตจากพืชก็ได้มีหลายบริษัทที่เปิดตัวแบรนด์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ บริษัท Casa Vegana โดยการเติบโตของทาง บริษัท Casa Vegana ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นถึงความชัดเจน ซึ่งการสร้างโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในอาร์เจนตินาสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากพืช ทาง บริษัท Casa Vegana กำลังสร้างอยู่เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า แม้จะเป็นตลาดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่จะมีพื้นที่ให้เติบโตตามข้อเสนอที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการให้ความรู้และทางเลือกแก่ผู้บริโภคในอาร์เจนตินามากขึ้น

ผู้ส่งออกของไทยควรติดต่อผู้นำเข้าที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยสามารถนำเสนอสินค้าอาหารที่ผลิตจากพืชสู่ตลาดอาร์เจนตินาได้มากขึ้น

ที่มา :

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/se-fundio-dos-veces-creo-un-negocio-de-comida-a-base-de-plantas-y-tiene-entre-sus-clientes-una-lista-nid12072023/ – “Plant-based food business grows in Argentina”, by La Nación, September 25th 2023

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login