หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > การเชื่อมช่องทางข้ามพรมแดนเป็น “ลำดับความสำคัญหลัก” ระหว่างฮ่องกงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA (Greater Bay Area)

การเชื่อมช่องทางข้ามพรมแดนเป็น “ลำดับความสำคัญหลัก” ระหว่างฮ่องกงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA (Greater Bay Area)

          การหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปักกิ่งในฮ่องกง และหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกวางตุ้ง เพื่อสร้างความร่วมมือการค้าและเศรษฐกิจผ่านช่องทางข้ามพรมแดนระหว่างฮ่องกงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA (Greater Bay Area) ในระดับความสำคัญหลัก “Main Priority” สรุปดังนี้

  • การกระชับความร่วมมือผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA ตามแผนงานของรัฐบาลกลางจีนในการเชื่อมต่อฮ่องกง มาเก๊า และ 9 เมืองของจีนเพื่อให้เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

–    แนวคิดโครงสร้างการเชื่อมโยงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (Hard connectivity) และการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Soft connectivity) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA

–    การนำโครงการวีซ่าเข้าออกหลายครั้ง (multiple-entry visas) สำหรับประชาชนในเขตเซินเจิ้นกลับมาใช้ก่อนเทศกาลตรุษจีน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาในฮ่องกงให้กระเตื้องขึ้น

–    แนวทางการขยายเวลาให้บริการที่จุดตรวจชายแดนในช่วงวันหยุดสำคัญๆ ในโครงการ Hard connectivity เป็นมาตรการที่จะช่วยให้ผู้เดินทางและการขนส่งสินค้าผ่านแดนมีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วขึ้น

–   ในปีนี้ฮ่องกงริเริ่มโครงการ Soft Connectivity ผ่านความร่วมมือที่ชื่อว่า“Hetao Shenzhen-Hong Kong

Science and Technology Innovation Cooperation Zone” พื้นที่เขตนี้ถูกแบ่งระหว่างแม่น้ำเซินเจิ้นกับฝั่งฮ่องกง

 

ภาพถ่ายเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น

–  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาผู้มีความสามารถในเซินเจิ้นและฮ่องกง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองแห่ง เขตความร่วมมือนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฝั่งเซินเจิ้น ยังมีศูนย์บริการครบวงจร e-Station อำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยผู้รู้ที่มีความสามารถ ฝ่ายศุลกากร และหน่วยงานรัฐท้องถิ่นที่ให้บริการแบบครบวงจร ในขณะที่ฝั่งฮ่องกงมีมหาวิทยาลัย 5 แห่ง และศูนย์นวัตกรรมอีก 10 แห่ง

 

ความคิดเห็นของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

– ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงิน และการลงทุน และยังมีบทบาทสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA เชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนและต่างประเทศ

– ความร่วมมือระหว่างฮ่องกงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA ยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน ผู้เดินทาง และ

ธุรกิจการค้าที่ผ่านข้ามพรมแดนจะได้รับความสะดวกและคล่องตัวขึ้น โดยการลดมาตรการ กฏระเบียบ ที่ยุ่งยากและล่าช้าให้มีความประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

– ผลจากการเปิดประเทศของจีนจะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของฮ่องกงได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะหากจีนยกเลิกข้อจำกัดด้านวีซ่า และการออกเดินทางท่องเที่ยวของชาวจีนกลับสู่ภาวะปกติ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในฮ่องกง

– ผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจที่จะทำธุรกิจกับจีนควรจะเรียนรู้ถึงความสำคัญของกรอบความร่วมมือนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการค้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA อันจะเป็นประตูหลักสู่จีนต่อไป

แหล่งข้อมูล : https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3248287/cross-border-connectivity-top-agenda-efforts-link-hong-kong-greater-bay-area

อ่านข่าวฉบับเต็ม : การเชื่อมช่องทางข้ามพรมแดนเป็น “ลำดับความสำคัญหลัก” ระหว่างฮ่องกงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA (Greater Bay Area)

Login