หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > การเจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง ภายใต้ WTO

การเจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง ภายใต้ WTO

ที่มา : กรมประมง, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

https://www.fisheries.go.th/strategy-tradestat/images/FisheriesInterTrade/WTO/SummaryWTO.pdf

Login