หน้าแรกTrade insightทุเรียน > การเจรจาขับเคลื่อนการค้าเวียดนาม-จีน ในด้านสินค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมง

การเจรจาขับเคลื่อนการค้าเวียดนาม-จีน ในด้านสินค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 นาย ฮว่าง จุง (Hoang Trung) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามได้หารือกับ นาย Zhao Zenglian อธิบดีกรมกิจการทั่วไปของสำนักงานศุลกากรกลางจีน (General Administration of Customs of China: GACC) เพื่อยกระดับการค้าสินค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมงระหว่าง 2 ประเทศ

นาย ฮว่าง จุง (Hoang Trung) กล่าวว่ากระทรวงฯ และ GACC ได้เห็นถึงความร่วมมือที่เติบโตขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทั้ง 2 ฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจีนและเวียดนาม

นอกจากนี้ นาย Zhao Zenglian ระบุว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้ามากยิ่งขึ้น จีนจะเร่งตรวจสอบและประมวลผลเอกสารการจดทะเบียนของผู้ประกอบการเวียดนามสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีน และเห็นชอบต่อการยกระดับความร่วมมือการค้าเกษตรและการเข้าถึงตลาด โดยจีนจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับมะพร้าวสดและทุเรียนแช่แข็งของเวียดนาม เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน สำหรับเสาวรสและพริกของเวียดนาม ทั้งสองฝ่ายจะเร่งสรุปแนวทางการตรวจสอบสินค้า เพื่อลงนามอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงการส่งออกจระเข้ รังนกที่ยังไม่แปรรูป และ   สัตว์ปีก จากเวียดนามไปยังจีน นอกจากนี้ยังได้หารือและตกลงเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกปลาสเตอร์เจียนของจีนไปยังเวียดนาม ซึ่งจีนจะสนับสนุนโครงการอบรมและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน   การพัฒนาปลาสเตอร์เจียนให้กับเวียดนาม

ในการเจรจาดังกล่าว ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการกักกันลิงที่ส่งออกจากเวียดนามไปยังจีน และยังได้ร่วมเป็นพยานในการสรุปการเจรจาทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับมะพร้าวสดของเวียดนามที่จะส่งออกไปยังประเทศจีน

ปัจจุบัน สินค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมงของเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างน้อยในจีน คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่านำเข้าทั้งหมดของจีนในภาคส่วนนี้ ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการเวียดนามในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมงคุณภาพสูงในตลาดจีน

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมงระหว่างทั้ง 2 ประเทศมีมูลค่าประมาณ 6,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยการส่งออกของเวียดนามไปยังตลาดจีนอยู่ที่ 4,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 ในขณะที่ การนำเข้าจากประเทศจีนเป็น 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ในช่วงที่ผ่านมา เวียดนามยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน และจีนเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดและตลาดส่งออกรายใหญ่อันดับสองของเวียดนาม ส่วนเวียดนามเป็นหุ้นส่วนการค้าสำคัญของจีนในอาเซียน ซึ่งยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีโอกาสสำหรับสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมงของเวียดนาม ซึ่งในปัจุบัน ทั้ง 2 ประเทศมุ่งมั่นที่จะบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืนในด้านการค้าสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมง ในการลงนามข้อตกลงใหม่ๆ และจัดตั้งและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการเกษตรข้ามพรมแดน ด้วยการมีส่วนร่วมของธุรกิจจากทั้งสองประเทศ และบรรลุผลลัพธ์ในความร่วมมือด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายกำลังพัฒนาเป็นไปในทางที่ดี รวมถึงความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายในการอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้า จะช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมพัฒนาการค้าทวิภาคี ระหว่างเวียดนามและจีน เพื่อช่วยให้สินค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมงเวียดนามเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคปลายทางในจีนได้มากยิ่งขึ้น

อ่านข่าวฉบับเต็ม : การเจรจาขับเคลื่อนการค้าเวียดนาม-จีน ในด้านสินค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมง

Login