หน้าแรกTrade insightอาหาร > การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามจะบรรลุเป้าหมาย 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566

การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามจะบรรลุเป้าหมาย 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566

ตามรายงานของสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers – VASEP) การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามในปี 2566 จะบรรลุเป้าหมาย 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจาก การฟื้นตัวในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยการส่งออกกุ้งลดลงร้อยละ 13 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 จากการลดลงร้อยละ 28 ใน  ไตรมาสที่ 2 ปลาสวายลดลงร้อยละ 12 ในไตรมาสที่ 3 ในขณะที่ลดลงร้อยละ 41 ในไตรมาสที่ 2 ส่วนปลาทูน่าลดลงร้อยละ 8 และร้อยละ 31 ตามลำดับและปูเพิ่มขึ้นร้อยละ 2

การส่งออกอาหารทะเลรวมของเวียดนามในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ลดลงร้อยละ 12 ซึ่งเป็นการลดลงที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ ไตรมาสอื่นๆ ของปีนี้ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและอัตราเงินเฟ้อ โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางได้นำเข้าอาหารทะเลจากเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในขณะที่ตลาดสำคัญๆ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต้ ต่างลดลงเป็นตัวเลขสองหลัก

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลเวียดนามคาดการณ์ว่า จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากตลาดสหรัฐอเมริกาและจีนในไตรมาสที่สี่ของปี 2566 เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลต่างๆ สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลเวียดนามคาดการณ์ว่า  การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามในปี 2566 สามารถบรรลุเป้าหมายที่ 9,000 ล้านเหรียญสหรฐฯ แม้ว่าการส่งออกโดยรวมจะลดลงร้อยละ 17 ก็ตาม

นอกจากตลาดสหรัฐอเมริกา จีนยังคงเป็นตลาดสำคัญในแผนการส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ตลาดจีนมีการแข่งขันสูงเนื่องจากเวียดนามมีคู่แข่งซึ่งเป็นเอกวาดอร์และอินโดนีเซียที่ครองส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 60 ใน        การนำเข้าอาหารทะเลทั้งหมดของจีน นาย Truong Dinh Hoe เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารทะเลเวียดนามกล่าวว่า การส่งสินค้าไปต่างประเทศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างสินค้า โดยกระแสผู้บริโภคทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหารทะเลของเวียดนามจึงต้องพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวโดยเน้นการทำฟาร์มแบบยั่งยืน เช่น โมเดลเลี้ยงกุ้งในนาข้าว การผลิตสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้ง     การมุ่งเน้นไปที่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของเวียดนาม

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

อุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของเวียดนามได้ส่งออกไปยังกว่า 170 ประเทศ โดยการส่งออกอาหารทะเลในปี 2565 มีมูลค่า 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปลายปี 2565 จนถึงปัจจุบัน มูลค่าการส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการบริโภคในตลาดหลักที่ลดลง การบริโภคปลาทูน่า ปลาหมึก ปลาหมึกยักษ์ และอาหารทะเลราคาสูงบางชนิดยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อัตราเงินเฟ้อที่สูง และการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั่วไปและระดับไฮเอนด์ ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลมักจะบรรจุผลิตภัณฑ์ในขนาดที่เล็กกว่าซึ่งมีราคาที่เหมาะสมกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคทุกระดับ แนวโน้มนี้คาดว่าจะกระตุ้นความต้องการอาหารทะเลที่ดีขึ้นในอนาคต

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login