หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามเผชิญกับความท้าทายในครึ่งหลังของปี 2565

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามเผชิญกับความท้าทายในครึ่งหลังของปี 2565

 

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความท้าทายอย่างมากทั้งในตลาดและห่วงโซ่อุปทานในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 แม้จะได้ผลเชิงบวกในครึ่งแรกของปี 2565 ก็ตาม

ในการสัมมนาเกี่ยวกับฝ้ายจัดขึ้นโดยสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม (Vietnam Textile and Apparel Association: VITAS) และ Cotton USA ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ผลิตฝ้ายจากประเทศสหรัฐอเมริกา นาย Vu Duc Giang ประธานสมาคมฯ ได้กล่าวว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่า 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลการส่งออกเพิ่มขึ้นมาจากการใช้ข้อตกลงการค้าเสรี ซึ่งรวมถึงข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ด้วยกฎระเบียบว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า

เวียดนามจากการที่เป็นผู้นำเข้าเติบโตกลายเป็นผู้ส่งออกเส้นด้าย โดยในปี 2564 ส่งออกเส้นด้ายมูลค่า 5,600  ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 มีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเกิดจากการลงทุนในเทคโนโลยีและการจัดการดิจิทัล .

อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4    ของปี 2565 ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ราคาน้ำมันและก๊าซที่สูงขึ้น และต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาการผลิตสูงมากขึ้น

จากกรณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบการเวียดนามให้ข้อมูลว่า จะติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนการผลิต จัดหาวัสดุที่หลากหลายและหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อรักษาการผลิต

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login