หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > การส่งออกสินค้าโดยรวมของซาอุดีอาระเบีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.30 ในเดือนสิงหาคม 2023

การส่งออกสินค้าโดยรวมของซาอุดีอาระเบีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.30 ในเดือนสิงหาคม 2023

 

 

หน่วยงานด้านสถิติของของซาอุดีอาระเบีย (General Authority for Statistics – Gastat) รายงานผลการส่งออกสินค้าโดยรวมของซาอุดีอาระเบียในเดือนสิงหาคม 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.30 มูลค่า 102.4 พันล้านรียัล (27.19 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงจากร้อยละ 23.40 ในเดือนสิงหาคม 2022 เป็นผลจากการส่งออกน้ำมันที่ลดลง เนื่องจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน OPEC+ ลดการผลิตน้ำมันเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด

 

การส่งออกน้ำมันในเดือนสิงหาคม 2023 ลดลงร้อยละ 27.10  มูลค่า 77.9 พันล้านรียัล ส่งผลให้อัตราส่วนการส่งออกน้ำมันต่อการส่งออกทั้งหมดลดลงร้อยละ 76.1 ในเดือนสิงหาคม 2023 จากร้อยละ 79.10 ในช่วงเดือนเดียวกันของปี 2022

 

อัตราส่วนของการส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมัน (รวมถึงการส่งออกซ้ำ) ต่อการนำเข้าลดลงเหลือร้อยละ 39.80 ในเดือนสิงหาคม 2023 จากร้อยละ 42.0 ในเดือนสิงหาคม 2022 เป็นผลมาจากการส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันรวมการส่งออกซ้ำของซาอุดีอาระเบียในเดือนสิงหาคม 2023 ลดลงร้อยละ 8.60 เหลือ 24.5 พันล้านรียัล ในขณะที่การนำเข้าในเดือนสิงหาคม 2023 อยู่ที่ร้อยละ 3.60

 

โดยสินค้าส่งออกสำคัญของซาอุดีอาระเบีย คือ ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26 ของการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน ลดลงร้อยละ 19.0 มูลค่า 1.5 พันล้านรียัล ในขณะที่สินค้านำเข้าที่สำคัญที่สุด ได้แก่ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนคิดเป็นร้อยละ 23.50 ของการนำเข้าสินค้าทั้งหมด ในเดือนสิงหาคม 2023

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login