หน้าแรกTrade insightทุเรียน > การส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามคาดว่าจะสูงถึง 5,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

การส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามคาดว่าจะสูงถึง 5,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 การส่งออกผักและผลไม้มีการเติบโตอย่างมาก และคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 5,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทระบุว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 เวียดนามมีการส่งออกผักและผลไม้มูลค่า 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในขณะเดียวกัน สมาคมผักและผลไม้เวียดนาม (Vietnam Vegetable and Fruit Association: VINAFRUIT) ระบุว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 การนำเข้าผักและผลไม้ประมาณ 1,460 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.1

ผู้นำเข้าผักและผลไม้รายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ มีเพียงการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ลดลงเล็กน้อย แต่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศอื่น

การส่งออกไปยังจีนมีมูลค่า 2,260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 134 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามมาด้วยเนเธอร์แลนด์ (+50%) เกาหลีใต้ (+18%) และญี่ปุ่น (+6%) จีนยังเป็นผู้นำเข้าผักและผลไม้จากเวียดนามมากที่สุด คิดเป็น  ร้อยละ 64 ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์

โดยเฉพาะทุเรียนยังคงเป็นผลไม้เติบโตมากที่สุดในการส่งออก ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 การส่งออกทุเรียนมีมูลค่ามากกว่า 1,280 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 700 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการจีนอนุญาติให้เวียดนามส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน ซึ่งนำเข้าประมาณ 1,150               ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนสด ด้วยเหตุนี้ จึงคาดการณ์ว่า ในเดือนตุลาคม 2566 ทุเรียนจะบรรลุเป้าหมายที่ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ผลไม้อื่นๆ มีการเติบโตเช่นเดียวกัน เช่น ขนุน มะม่วง ลิ้นจี่ แตงโม ส้มโอ และลำไย   เป็นต้น การส่งออกแก้วมังกรลดลงเล็กน้อยเหลือเพียง 450 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากคำสั่งซื้อจากจีนและสหรัฐอเมริกาลดลง อย่างไรก็ตาม สมาคมผักและผลไม้เวียดนามคาดว่า รายได้จากแก้วมังกรจะฟื้นตัว เนื่องจากโดยปกติแล้วจีนจะมีความต้องการแก้วมังกรสูงในช่วงสิ้นปี

ในช่วงที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ออกใบอนุญาตนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนาม และเจรจาเกี่ยวกับการส่งออกมะพร้าวอย่างเป็นทางการไปยังประเทศจีน คาดว่ามะพร้าวจะกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่านับพันล้านเหรียญสหรัฐอย่างรวดเร็วในอนาคตและปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในอนาคต

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

เวียดนามถือเป็นแหล่งส่งออกผลไม้ที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก การส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2565 เป็นปีที่ประสบความสำเร็จสำหรับการส่งออกผลไม้ของเวียดนาม เนื่องจากการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ หลายแห่ง อุปทานด้านการผลิตที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการส่งออกผ่านชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่น ทุเรียนเวียดนามมีข้อได้เปรียบอย่างมากในตลาดจีน เนื่องจากทุเรียนของเวียดนามมีผลผลิตตลอดทั้งปี ในขณะที่ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ส่งออกทุเรียนตามฤดูกาล นอกจากนี้ ระยะทางในการขนส่งจากเวียดนามไปยังจีน ใช้เวลาประมาณ 1 วันครึ่งเท่านั้น ทำให้ได้ผลไม้สดและค่าขนส่งถูกกว่าสินค้าของคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาการเติบโตของการส่งออก ผู้ประกอบการเวียดนามจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยอาหาร คาดว่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ไทยไปยังตลาดคู่ค้าต่างๆ เนื่องจากไทยและเวียดนามมีผลไม้ที่คล้ายคลึงกัน

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login