หน้าแรกTrade insightทุเรียน > การส่งออกทุเรียนของเวียดนามไปยังจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 1 ปี 2567

การส่งออกทุเรียนของเวียดนามไปยังจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 1 ปี 2567

ตามข้อมูลของสำนักข่าวซินหัว (Xinhua News Agency) ที่เป็นองค์กรสื่อของรัฐบาลจีนระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมาทุเรียนจากประเทศเพือนบ้านได้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวและกำลังเข้าสู่ตลาดจีนในปริมาณที่สูง จากการที่อุปทานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาเริ่มค่อยๆลดลง ทุเรียนจึงได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน อีกทั้ง ตามรายงานของ HSBC เมื่อปีที่ผ่านมาจีนเป็นตลาดผู้บริโภคทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จีนคิดเป็นร้อยละ 91 ของความต้องการทุเรียนทั่วโลกในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ตามสถิติของจีนในไตรมาสแรกของปี 2567 จีนนำเข้าทุเรียนผ่านด่านสากลหูหงิ (Huu Nghi) จังหวัดหล่างเซิน (Lang Son) ของเวียดนาม ปริมาณ 48,000 ตัน มูลค่า 1,850 ล้านหยวน (ประมาณ 2.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยเฉพาะการนำเข้าทุเรียนของเวียดนามประมาณ 35,000 ตัน มูลค่า 1,280 ล้านหยวน (ประมาณ 1.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) นอกจากนั้น กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development: MARD) กำลังส่งเสริมการเจรจาทุเรียนแช่แข็งกับจีน ซึ่งจะเพิ่มการส่งออกทุเรียนของเวียดนามมากขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงคุณภาพ ขั้นตอนการเก็บรักษาและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยผู้ประกอบการจีนได้หันมาบริโภคทุเรียนแปรรูปในการประกอบอาหารต่างๆ เช่น เค้ก ชานม และกาแฟเนื่องจากทุเรียนแปรรูปมีราคาไม่แพงถ้าเทียบกับทุเรียนสด นาย Dang Phuc Nguyen เลขาธิการสมาคมผักและผลไม้เวียดนาม (Vinafruit) กล่าวว่า
หากเวียดนามได้รับอนุญาตให้ส่งทุเรียนแช่แข็งไปยังจีนในปีนี้ คาดการร์ว่ามูลค่าการส่งออกทุเรียนจะประมาณ 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ของมูลค่าการส่งออกทุเรียนในแต่ละปี

นาย Li Youyang ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของบริษัท Guangxi Baiguoyuan Technology จำกัด กล่าวว่า ด้วยการปรับปรุงขั้นตอนการนำเข้าอย่างต่อเนื่องและการใช้เทคโนโลยีห้องเย็นในเก็บรักษาเวลาในการขนส่ง ส่งผลถึงยอดขายทุเรียนของบริษัท
ในไตรมาสแรกของปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ราคาขายเมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงประมาณร้อยละ 30 ถึง 40

อย่างไรก็ตาม กรมคุ้มครองพืชของเวียดนาม (Plant Protection Department: PPD) ได้มีการตรวจสอบโรงงานบรรจุภัณฑ์ทุเรียนแช่แข็งต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งสินค้าไปยังจีน โดยต้องมีเอกสารครบถ้วน มีเครื่องจักรและห้องเย็นเพียงพอต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดการกักกันพืชและความปลอดภัยด้านอาหารของจีน

 

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม กล่าวว่า ปัจจุปันทุเรียนเวียดนามส่งออกไปยัง 22 ประเทศ ซึ่งจีนเป็นตลาดบริโภคทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ในปี 2566 เวียดนามมีพื้นที่ปลูกทุเรียนถึง 700,000 ไร่ สูงกว่าปี 2558 ถึง 3 เท่า (มีเพียง 200,000 ไร่) โดยผลผลิตทุเรียนต่อปีเกือบ 1.2 ล้านตันหรือประมาณร้อยละ 50 ถูกส่งออกไปยังประเทศจีน
ในปัจจุปัน พื้นที่เพาะปลูกทุเรียนในเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 937,500 ไร่ โดยพื้นที่เพาะปลูกหลักๆ ได้แก่ ที่ราบสูงตอนกลาง
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ในปี 2567 มีการคาดณ์ว่าผลผลิตทุเรียนในเวียดนามจะมีปริมาณ
1.5 ล้านตัน นอกจากนี้ สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) ได้อนุมัติพื้นที่ปลูกทุเรียนของเวียดนาม 708 แห่ง และโรงงานบรรจุภัณฑ์ทุเรียน 168 แห่ง ซึ่งในการบรรจุภัณฑ์ทุเรียนแช่แข็งของเวียดนามจะมีสินค้า ได้แก่ ทุเรียนแช่แข็งทั้งลูก ทุเรียนบด และ
ทุเรียนแกะเนื้อ โดยการส่งออกไปต่างประเทศต้องมีการเก็บรักษาอุณหภูมิของคลังสินค้าแช่แข็งอยู่ที่ -35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ตัน/วัน) และห้องเย็นอยู่ที่ -18 องศาเซลเซียส (ตัน) อย่างไรก็ตาม การที่เวียดนามส่งเสริมการส่งออกทุเรียนไปจีน รวมทั้งการเจรจาเปิดตลาดทุเรียนแช่แข็งไปยังจีนจะเพิ่มการแข่งขันกับทุเรียนไทยในตลาดจีนมากขึ้น

อ่านข่าวฉบับเต็ม : การส่งออกทุเรียนของเวียดนามไปยังจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 1 ปี 2567

Login