หน้าแรกTrade insightปาล์มน้ำมัน > การผลิตสิ่งทอ สินค้าเกษตร และการทำเหมืองแร่ จะเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก ในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกเคนยาในอีก 10 ปีข้างหน้าจริงหรือ?

การผลิตสิ่งทอ สินค้าเกษตร และการทำเหมืองแร่ จะเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก ในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกเคนยาในอีก 10 ปีข้างหน้าจริงหรือ?

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login