หน้าแรกTrade insightยางพารา > การประเมินผลมาตรการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท ปี 2558

การประเมินผลมาตรการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท ปี 2558

17.-การประเมินผลมาตรการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง-ไร่ละ-1000-บาท-ปี-2558

Login