หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > การนําเข้ากุ้งของตลาดสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ปี 2565

การนําเข้ากุ้งของตลาดสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ปี 2565

ที่มา : กรมประมง, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

https://www.fisheries.go.th/strategy-tradestat/images/FisheriesInterTrade/Shrimp/Shrimp4Makets_2022.pdf

Login