หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > การนำเข้าอิหร่านเพิ่มขึ้น 17% ในช่วง 2 เดือนแรก (มีนาคม – เมษายน 2567)

การนำเข้าอิหร่านเพิ่มขึ้น 17% ในช่วง 2 เดือนแรก (มีนาคม – เมษายน 2567)

การนำเข้าอิหร่านเพิ่มขึ้น 17% ในช่วง 2 เดือนแรก (มีนาคม – เมษายน 2567)

สำนักข่าว IRNA เปิดเผยว่าในช่วงสองเดือนแรกปีอิหร่าน (มีนาคม-เมษายน 2567) อิหร่านนำเข้าสินค้าพื้นฐานเป็นจำนวน 4,022,000 ตัน เป็นมูลค่าเท่ากับ 2.375 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อเที่ยบกับปีก่อนในด้านน้ำหนักเพิ่มเป็น 26% และในส่วนมูลค่าเพิ่มเป็น 17%

ทั้งนี้ รายงานได้ระบุเพิ่มเติมว่า สินค้าหลักที่นำเข้าเพิ่มขึ้นในปีนี้ได้แก่ เนื้อแดงแบบไม่แช่แข็ง ถั่วเหลือง น้ำตาล และในส่วนสินค้าที่นำเข้าน้อยลงเมื่อเที่ยบกับปีก่อนได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และน้ำมันพืช

สินค้าพื้นฐานที่นำเข้าอิหร่านในช่วง มีนาคม – เมษายน 2567

1. ข้าวโพด มูลค่า647,834,257 ดอลลาร์สหรัฐ
2. ถั่วเหลือง มูลค่า 325,746,643 ดอลลาร์สหรัฐ
3. เมล็ดสำหรับผลิตน้ำมันพืช มูลค่า 254,897,396 ดอลลาร์สหรัฐ
4. น้ำมันพืช มูลค่า 204,957,432 ดอลลาร์สหรัฐ
5. ข้าว มูลค่า 195,527,809 ดอลลาร์สหรัฐ
6. น้ำตาลทราย มูลค่า122,436,913 ดอลลาร์สหรัฐ
7. เนื้อแดง (แช่แข็ง) มูลค่า 95,756,606 ดอลลาร์สหรัฐ
8. เนื้อแดง (สด) มูลค่า 92,548,856 ดอลลาร์สหรัฐ
9. ยางรถยนต์ (ประเภทรถบรรทุก) มูลค่า 85,514,320 ดอลลาร์สหรัฐ
10. กระดาษ มูลค่า 39,975,480 ดอลลาร์สหรัฐ
11. เยื่อกระดาษ มูลค่า 49,192,285 ดอลลาร์สหรัฐ
12. เนื้อไก่ มูลค่า 7,118,671 ดอลลาร์สหรัฐ

 

ที่มา: https://www.irna.ir/news/85492293

ธนาคารแห่งชาติอิหร่านได้อนุมัติ 2.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราแลกเปลี่ยนทางการ เพื่อนำเข้าสินค้าจำเป็น

 

จากการรายงานสำนักข่าว IRNA เปิดเผยว่าธนาคารแห่งชาติอิหร่านได้อนุมัติ 2.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำเข้าสินค้าพื้นฐาน และ 346,070,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา นมผง และวัตถุดิบจำเป็นในการผลิตยา ในส่วนนี้ 529,140,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำเข้าข้าวโพด 357,010,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับนำเข้าถั่วเหลือง 205,130,000 ดอลลาร์สหรัฐนำเข้าน้ำมันพืช น้ำมันปาล์ม ในอัตตราแลกเปลี่ยนทางการ (285,000 เรียล) ส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 135,240,000 ดอลลาร์สหรัฐ และในส่วนของยาและวัตถุดิบจำเป็นเพื่อการผลิตยา นมผง เป็นจำนวนที่ 192,960 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: https://www.irna.ir/news/85493811/

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : การนำเข้าอิหร่านเพิ่มขึ้น 17% ในช่วง 2 เดือนแรก (มีนาคม – เมษายน 2567)

Login