หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > การนำเข้าส่งออกอิสราเอลในไตรมาส 1 และ 2 ปี 2566 และเดือนกรกฎาคม 2566

การนำเข้าส่งออกอิสราเอลในไตรมาส 1 และ 2 ปี 2566 และเดือนกรกฎาคม 2566

การนำเข้าอิสราเอลลดลงในเดือนกรกฎาคม 2566

หน่วยงานด้านภาษี (The Tax Authority) เผยแพร่รายงานการนำเข้าสินค้าในเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมีมูลค่ารวมของการนำเข้าทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ที่ 7.9 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 9.7% เมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้าในเดือนกรกฎาคม 2565

ยอดรวมสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2566 ลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งหน่วยงานด้านภาษีคาดว่าการนำเข้ามีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักหลังจากนี้หรือในครึ่งหลังของปี 2566

การนำเข้ารถยนต์ในเดือนกรกฎาคม 2566

  • การนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล (Private car) มีจำนวนทั้งสิ้น 27,834 คัน เทียบกับ 19,841 คันในเดือนกรกฎาคม 2565 เพิ่มขึ้น 3%
  • การนำเข้ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial vehicle) มีจำนวน 985 คัน เทียบกับ 958 คันในเดือนกรกฎาคม 2565 เพิ่มขึ้น 8%

 การนำเข้ารถยนต์ในเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2566

  • การนำเข้ารถยนต์โดยสาร (passenger vehicles) มีจำนวน 168,381 คัน เทียบกับ 152,620 คันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 3%
  • การนำเข้ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีจำนวน 7,004 คัน ลดลง 7% ข้อมูลแนวโน้มบ่งชี้ว่าการนำเข้ารถยนต์โดยสารเพิ่มขึ้นเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2565

เครื่องใช้ไฟฟ้า

  • ในเดือนกรกฎาคม 2566 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2565 มีการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง เช่น เครื่องอบผ้า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องล้างจาน ลดลง 1% 25.7% และ 59.6% ตามลำดับ
  • ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ยกเว้นเครื่องซักผ้า) เช่น ตู้เย็น เครื่องอบผ้า และเครื่องล้างจาน ลดลง 9% 5.7% และ 44.5% ตามลำดับ
  • การนำเข้าโทรทัศน์ยังคงลดลงต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม และในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2565 โดยรวมแล้วมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นที่ร้อยละ 34.1

แนวโน้มมูลค่าการค้าต่างประเทศของอิสราเอลในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2566

การส่งออก

การส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น 8.4% ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

การส่งออกสินค้าลดลง 0.5% ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

การส่งออกสินค้าอิสราเอลไปยังประเทศต่างๆ ในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ของปี 2566 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ดังนี้

(+/-) %

ประเทศ/กลุ่ม Q 2/2566 เทียบกับ Q2/2565 Q 1/2566 เทียบกับ Q1/2565
รวม +8.4 -0.5
ยุโรป -10.5 -11.3
EU +6.9 +14.9
เอเชีย +7.6 -10.9
จีน +116.3 +16.5
อเมริกา +11.4 +7.5
สหรัฐฯ +14.8 +14.8
อื่นๆ +77.5 +70.6

การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าลดลง 3.9% ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

การนำเข้าสินค้าลดลง 5.5% ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

การนำเข้าสินค้าอิสราเอลไปยังประเทศต่างๆ ในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ของปี 2566 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ดังนี้

(+/-) %

ประเทศ/กลุ่ม Q 2/2566 เทียบกับ Q2/2565 Q 1/2566 เทียบกับ Q1/2565
รวม -3.9 -5.5
ยุโรป -5.5 -3.7
EU +4.6 +3.9
เอเชีย +2.0 -8.2
จีน -6.9 -6.4
อเมริกา -17.2 -20.7
สหรัฐฯ -10.5 -17.6
อื่นๆ -22.5 n/a

ที่มา: CBS กรกฎาคม 2566 +port to port

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับอิสราเอลมีแนวโน้มที่ดีในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 โดยดุลการค้าเติบโต 85% มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 8% การส่งออกเพิ่มขึ้น ประมาณ 20% และการนำเข้าลดลง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

  มูลค่า : ล้านบาท อัตราการขยายตัว (%)
รายการ 2564 2565 2565 2566 2564 2565 2565 2566
      (ม.ค.-มิ.ย.) (ม.ค.-มิ.ย.)     (ม.ค.-มิ.ย.) (ม.ค.-มิ.ย.)
มูลค่าการค้า 40,480.65 49,182.10 20,539.22 22,166.82 27.212 21.50 14.48 7.92
การส่งออก 26,040.64 29,727.46 12,142.29 14,554.93 41.4154 14.16 -0.04 19.87
การนำเข้า 14,440.01 19,454.64 8,396.93 7,611.88 7.7042 34.73 44.93 -9.35
ดุลการค้า 11,600.63 10,272.82 3,745.36 6,943.05 131.6794 -11.45 -41.05 85.38

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


สคต.เทลอาวีฟ

23 ส.ค.66

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login