หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > การค้าลาว-เวียดนาม มีมูลค่ารวม 833 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

การค้าลาว-เวียดนาม มีมูลค่ารวม 833 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในการประชุม mid-term review ความร่วมมือความตกลงลาว-เวียดนาม ระหว่างปี 2021-2025 และความตกลงความร่วมมือลาว-เวียดนาม สำหรับปี 2023 ที่จัดขึ้นที่ จังหวัดกวางบิ๋ง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2566 ได้มีการรายงานมูลค่าการค้ารวมระหว่าง ลาว-เวียดนาม ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มากกว่า 833 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 1.06 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปีที่ผ่านมา

มูลค่าการนำเข้าจากเวียดนาม มีมูลค่า 267 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 13.67 ขณะที่ การส่งออกจากลาวไปเวียดนาม มีมูลค่า 565 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.94

นายคำเจน วงโพสี รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการวางแผน ซึ่งเป็นประธานในการประชุมความตกลงความร่วมมือลาว-เวียดนาม สำหรับปี 2023 ได้กล่าวว่า ลาวและเวียดนามจะมีความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า ทั้งสองประเทศได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสองรัฐบาล ได้แก่ การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว การสร้างสายส่งฟ้า และการซื้อและขายกระแสไฟฟ้าระหว่างลาวและเวียดนาม

ตั้งแต่ปี 2021-2025 เวียดนามจะนำเข้ากระแสฟ้าจากลาว โดยได้ลงนามในการซื้อไฟฟ้า รวม 2,240 เมกกะวัตต์ จากผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวน 26 แห่ง โดย 3 แห่ง ได้ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว จำนวน 572 เมกกะวัตต์ ในขณะที่ จำนวน 23 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,668 เมกกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเริ่มขายกระแสไฟฟ้าไปเวียดนามในปี 2023 – 2025

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2021 รัฐบาลลาว ได้อนุมัติการลงทุนให้แก่เวียดนามในการพัฒนาโครงการและลงทุน มีมูลค่ามากกว่า 458 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปีนี้ ลาวได้ออกใบอนุญาตการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการเวียดนาม ทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่ กลุ่มเหมืองแร่ ธุรกิจทั่วไป และพลังงานลม

ที่มา :

Vientiane Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login