หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > การค้านำเข้าและส่งออกของมณฑลหูหนานช่วง 5 เดือนแรกเติบโต 26.6%

การค้านำเข้าและส่งออกของมณฑลหูหนานช่วง 5 เดือนแรกเติบโต 26.6%

 

ค้านำเข้าและส่งออกของมณฑลหูหนานช่วง-5-เดือนแรกเติบโต-26.6.pdf” title=”การค้านำเข้าและส่งออกของมณฑลหูหนานช่วง 5 เดือนแรกเติบโต 26.6%”]เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 การค้านำเข้าและส่งออกของมณฑลหูหนานมีมูลค่า 293,400 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาเติบโต 26.6% คู่ค้าที่มีมูลค่าการค้าเติบโตมากที่สุดคือแอฟริกา มูลค่า 27,010 ล้านหยวน เติบโต 54.5%

คู่ค้าที่ใหญ่เป็น 3 อันดับแรกคือ ประเทศกลุ่มอาเซียน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการค้ากับประเทศกลุ่มอาเซียนอยู่ที่มูลค่า 63,330 ล้านหยวน เติบโต 35.5% สำหรับการค้ากับประเทศที่อยู่ตามแนวเส้นทาง “One Belt One Road” มีมูลค่า 116,070 ล้านหยวน เติบโต 45.9% มีสัดส่วนคิดเป็น 40% ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมดของมณฑลหูหนาน สำหรับการค้ากับประเทศสมาชิก RCEP รายอื่นมีมูลค่า 94,680 ล้านหยวน เติบโต 23.5%

บริษัทเอกชนเป็นบริษัทหลักในการดำเนินการค้านำเข้าและส่งออกของมณฑลหูหนาน มูลค่านำเข้าและส่งออกอยู่ที่ 240,840 ล้านหยวน เติบโต 30.4% คิดเป็นสัดส่วน 80% ของมูลค่าการค้าต่างประเทศของมณฑลหูหนาน

ช่วง 5 เดือนแรก มูลค่าส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่เซลล์แสงอาทิตย์รวมเป็น 2,480 ล้านหยวน เติบโต 51.7% การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีไฮเทคมีการเติบโตอย่างเห็นชัดเจน ซึ่งมีมูลค่า 24,880 ล้านหยวน เติบโต 25.1%

ปัจจุบัน มณฑลหูหนานมีเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนทั้งหมด 5 แห่ง ได้ดำเนินการการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับต่างประเทศมูลค่า 71,430 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วน 24.3% ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมด การค้าในรูปแบบสินค้าทัณฑ์บนและโลจิสติกส์เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเติบโตเป็น 142.1%

รูปแบบการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกของมณฑลหูหนานเน้นทางน้ำเป็นหลัก ซี่งคิดเป็นสัดส่วน 70% สินค้าที่ขนส่งสำคัญมี ยางพารา, ของเล่น, แร่เหล็ก, ถั่วเหลือง, ฯลฯ

 

นอกจากการขนส่งทางน้ำแล้ว การขนส่งทางรางก็เป็นช่องทางสำคัญในการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วย ปัจจุบัน มณฑลหูหนานมีช่องทางโลจิสติกส์นานาชาติและศูนย์กระจายสินค้าจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

(1) ช่องทางโลจิสติกส์โดยมีเมืองฉางซาเป็นศูนย์กระจายสินค้า ไปสู่ทางเหนือเชื่อมโยงกับช่องทางขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน – ยุโรป

(2) ช่องทางโลจิสติกส์โดยมีเมืองเยว่หยางเป็นศูนย์กระจายสินค้า โดยเน้นการการส่งทางแม่น้ำและทางทะเลเป็นหลัก ขนส่งสินค้าของหูหนานและสินค้าจากภูมิภาคจีนตอนในไปออกทะเลที่ท่าเรือสามเหลี่ยมทองคำแม่น้ำแยงซีเกียง

(3) ช่องทางโลจิสติกส์โดยมีเมืองจูโจวเป็นศูนย์กระจายสินค้า และมีเมืองเหิงหยางเป็นศูนย์กระจายรอง สร้างช่องทางขนส่งสินค้ารูปแบบรางต่อเรือระหว่างมณฑลหูหนาน – มณฑลกวางต้ง – แอฟริกา

(4) ช่องทางโลจิสติกส์โดยมีเมืองหวยหว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้า เชื่อมโยงกับเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตก (New International Land-Sea Trade Corridor)

(5) ช่องทางโลจิสติกส์โดยมี สนามบินนานาชาติหวงฮัวเมืองฉางซา เป็นศูนย์กระจายสินค้า และร่วมมือกับสนามบินจางเจียเจี้ยและสนามบินฉางเหตอ และพัฒนาร่วมกัน

ความเห็นสคต. มณฑลหูหนานตั้งอยูจีนตอนใน เป็นมณฑลที่มีเศรษฐกิจดี โดย GDP อยู่เป็นอันดับที่ 9 ในบรรดา 31 มณฑลของทั้งประเทศจีน ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา มณฑลหูหนานนำเข้าสินค้าจากไทยมีมูลค่า 2,536 ล้านหยวน สินค้าที่นำเข้าอยู่เป็น 5 อันดับแรก ได้แก่ ยางพารา ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลไม้ เคมีภัณฑ์ และสินแร่ ดังนั้น มณฑลหูหนานยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าไทย สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์นำสินค้าไปทดลองในตลาดหูหนาน สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกับสคต.หนานหนิงทาง Email: thaitcnanning@ditp.go.th

 

แหล่งที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/VGPvOQ-NV_YEJ62N5itS3w

https://www.cqcb.com/hunansheng/2022-06-14/4919646_pc.html

http://swt.hunan.gov.cn/swt/hnswt/swdt/mt/202203/t20220316_779093555993146496.html

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login